Navigation path

Förstasida Kontakt Översikt

Om medborgarinitiativet

Hitta ett initiativ

Organisera ett initiativ

Mer information

  • RSS
Medborgarinitiativet steg för steg
Skaffa information och bilda en medborgarkommitté
 
Registrera initiativförslaget
Högst två månader
Få namninsamlingssystemet godkänt
Högst en månad
Namninsamling på papper eller på nätet
Högst tolv månader
Kontroll av underskrifter
Högst tre månader
Lämna in initiativet till kommissionen
 
Prövning, utfrågning i Europaparlamentet och kommissionens svar
Högst tre månader
Om kommissionen beslutar att gå vidare med initiativet -> lagstiftningsförfarandet startar
Myndigheterna kontrollerar underskrifterna

När organisatörerna har samlat in tillräckligt många underskrifter (stödförklaringar) ska de be de nationella myndigheterna i de berörda länderna att intyga antalet giltiga underskrifter i respektive land.

De måste be om ett intyg från varje medlemsland där de har samlat in underskrifter. Man kan bara få ett intyg per land.

Organisatörerna kan skicka in underskrifterna på papper eller i elektronisk form. Men de måste skilja på underskrifter på papper, underskrifter på nätet och underskrifter med en avancerad elektronisk signatur.

Underskrifter som samlats in på nätet kan antingen skrivas ut och skickas med post, eller skickas elektroniskt på säker väg, t.ex. som krypterade filer på en cd. Vissa myndigheter accepterar också xml-filer. Med kommissionens program kan man exportera stödförklaringar i xml-format.

Myndigheterna har tre månader på sig att intyga antalet giltiga underskrifter. För att kontrollera dem kan de bland annat använda stickprov.

Det kan vara bra att samla in fler underskrifter än vad som krävs eftersom det inte är säkert att myndigheterna godkänner alla som skickas in.

Frågor och svar om myndigheternas kontroll av underskrifter