Navigation path

Förstasida Kontakt Översikt

Om medborgarinitiativet

Hitta ett initiativ

Föreslå ett initiativ

  • RSS
Så går det till – steg för steg
Skaffa information och bilda en medborgarkommitté
 
Registrera initiativförslaget
Högst två månader
Få namninsamlingssystemet godkänt
Högst en månad
Namninsamling på papper eller på nätet
Högst tolv månader
Kontroll av stödförklaringar
Högst tre månader
Lämna in initiativet till kommissionen
 
Prövning, utfrågning i Europaparlamentet och kommissionens svar
Högst tre månader
Om kommissionen beslutar att gå vidare med initiativet -> lagstiftningsförfarandet startar
Myndigheterna kontrollerar stödförklaringarna

När organisatörerna har samlat in tillräckligt många underskrifter ska de be de nationella myndigheterna i de berörda länderna att intyga antalet giltiga stödförklaringar i respektive land.

De måste be om ett intyg från varje medlemsland där de har samlat in stödförklaringar. Man kan bara få ett intyg per land.

Organisatörerna kan skicka in stödförklaringarna på papper eller i elektronisk form. De måste dock skilja på stödförklaringar som samlats in på papper, via ett insamlingssystem på nätet och de som undertecknats med en avancerad elektronisk signatur.

Stödförklaringar som samlats in på nätet kan antingen skrivas ut och skickas med post, eller skickas i elektronisk form på säker väg, t.ex. som krypterade filer på en cd. Vissa myndigheter accepterar också xml-filer. Med kommissionens program kan man exportera stödförklaringar i xml-format.

Myndigheterna har tre månader på sig att intyga antalet giltiga stödförklaringar. För att kontrollera underskrifterna kan de bland annat använda stickprov.

Det kan vara bra att samla in fler stödförklaringar än vad som krävs eftersom det inte är säkert att myndigheterna godkänner alla som skickas in.

Frågor och svar om myndigheternas kontroll av stödförklaringar