Navigation path

Domov Kontakt Zemljevid spletišča

O evropski državljanski pobudi

Iskanje pobude

Organizirajte pobudo

Več informacij

  • RSS
Postopek in pravila
Preverjanje izjav o podpori

Ko organizatorji zberejo potrebno število izjav, morajo pristojne organe v vseh državah članicah, v katerih so zbirali izjave o podpori, zaprositi za preverjanje in potrditev števila zbranih veljavnih izjav v tej državi.

V vsaki državi članici, v kateri so zbirali izjave o podpori, morajo zaprositi za preverjanje ločeno in samo enkrat.

Organizatorji lahko izjave o podpori pošljejo v papirni ali elektronski obliki. Ločiti je treba izjave o podpori, zbrane v papirni obliki, izjave, zbrane s sistemom spletnega zbiranja, in izjave, ki so bile elektronsko podpisane z naprednim elektronskim podpisom.

Izjave o podpori, zbrane na spletu, se lahko natisnejo in pošljejo v papirni obliki ali v varni elektronski obliki, denimo z uporabo kodiranih datotek na zgoščenki. Uporabijo se lahko tudi datoteke XML, če jih pristojni nacionalni organi sprejmejo. Programska oprema, ki jo je razvila Komisija, omogoča izvoz izjav o podpori v obliki XML.

Nacionalni organi morajo v treh mesecih izdati potrdilo o številu veljavnih zbranih izjav o podpori. Pri tem lahko uporabijo ustrezne načine za preverjanje izjav, ki lahko temeljijo tudi na naključnem vzorčenju.

Zaželeno je, da organizatorji zberejo več izjav o podpori, kot je zahtevano, kajti nacionalni organi lahko po končanem preverjanju potrdijo veljavnost manjšega števila izjav, kot so jih predložili organizatorji.

Podrobneje o preverjanju izjav o podpori v razdelku Pogosta vprašanja.