Navigation path

Domovská stránka Kontakt Mapa webovej lokality

Informácie o iniciatíve občanov

Vyhľadať iniciatívu

Organizácia iniciatívy

Ďalšie informácie

  • RSS
Postup krok za krokom
Overovanie vyhlásení o podpore príslušnými vnútroštátnymi orgánmi

Po zozbieraní potrebného počtu vyhlásení o podpore musia organizátori požiadať príslušné vnútroštátne orgány v každom členskom štáte, kde sa vyhlásenia o podpore zbierali, o osvedčenie počtu platných vyhlásení o podpore zozbieraných v danom štáte.

Organizátori musia o vydanie osvedčenia požiadať samostatne a len raz v každom členskom štáte, v ktorom zbierali vyhlásenia o podpore.

Vyhlásenia o podpore sa vnútroštátnym orgánom môžu zaslať v papierovej forme alebo elektronicky. Organizátori však musia zreteľne oddeliť vyhlásenia o podpore zozbierané v písomnej forme, vyhlásenia o podpore zozbierané prostredníctvom online systému zberu a vyhlásenia o podpore, ktoré boli podpísané elektronicky použitím zdokonaleného elektronického podpisu.

Vyhlásenia o podpore zozbierané online je možné buď vytlačiť a poslať poštou, alebo odoslať v elektronickej podobe využitím bezpečných prostriedkov, ako je napríklad CD nosič so zašifrovanými súbormi. V závislosti od konkrétnych vnútroštátnych orgánov je takisto možné využiť XML súbory. Softvér vyvinutý Komisiou umožňuje export vyhlásení o podpore vo formáte XML.

Vnútroštátne orgány majú lehotu 3 mesiace na vydanie osvedčenia o počte platných vyhlásení o podpore. Na overenie vyhlásení budú vnútroštátne orgány používať primerané metódy kontroly, ktoré môžu byť založené na náhodne vybratej vzorke.

Organizátorom odporúčame zozbierať viac vyhlásení o podpore, ako je minimálny požadovaný počet, keďže vnútroštátne orgány môžu na základe výsledkov kontroly osvedčiť menší počet vyhlásení, ako organizátori predložili.

Viac informácií o overovaní vyhlásení o podpore nájdete v najčastejších otázkach.