Navigation path

Strona główna Kontakt Mapa strony

Europejska inicjatywa obywatelska

Jak znaleźć inicjatywę

Jak zorganizować inicjatywę

Więcej informacji

  • RSS
Procedura krok po kroku
Weryfikacja deklaracji poparcia przez właściwe organy krajowe

Po zgromadzeniu wymaganych deklaracji poparcia organizatorzy muszą zwrócić się do właściwych organów krajowych w każdym państwie członkowskim, w którym zbierali deklaracje, o potwierdzenie liczby ważnych deklaracji poparcia w nim zebranych.

O potwierdzenie ważności organizatorzy muszą zwracać się oddzielnie i tylko raz w każdym państwie członkowskim, w którym zbierali deklaracje poparcia.

Organizatorzy mogą w tym celu przesłać deklaracje poparcia w wersji papierowej lub elektronicznej. Należy jednak oddzielić deklaracje w formie papierowej od deklaracji zgromadzonych za pośrednictwem systemu internetowego oraz tych, które zostały podpisane elektronicznie przy użyciu podpisu elektronicznego.

Deklaracje poparcia zebrane online można albo wydrukować i przesłać pocztą, albo przesłać elektronicznie w zabezpieczony sposób, np. jako zaszyfrowane pliki na CD-romie. Mogą to być również pliki XML, o ile dany organ krajowy zgadza się przyjąć je w tym formacie. Oprogramowanie opracowane przez Komisję umożliwia eksport deklaracji poparcia w formacie XML.

Organy krajowe mają 3 miesiące na poświadczenie liczby ważnych deklaracji poparcia. Zastosują one w tym celu odpowiednie metody, np. oparte na losowym doborze próby.

Lepiej jest, gdy organizatorzy zbiorą więcej deklaracji poparcia niż wymagane minimum, gdyż może się okazać, że organy krajowe w trakcie kontroli nie poświadczą ważności wszystkich głosów.

Więcej informacji o weryfikacji deklaracji poparcia: zobacz dział FAQ