Navigation path

Home Contact Sitemap

Over het burgerinitiatief

Een burgerinitiatief zoeken

Een burgerinitiatief organiseren

Meer informatie

  • RSS
De procedure stap voor stap
Controle van de steunbetuigingen door de bevoegde nationale autoriteiten

Als het verzamelen van steunbetuigingen is beëindigd, moet u als organisator in elk EU-land waar u steunbetuigingen hebt verzameld, de bevoegde nationale autoriteiten vragen het aantal geldige steunbetuigingen te certificeren.

U moet certificering van het aantal handtekeningen apart aanvragen voor elk land waar u steunbetuigingen hebt verzameld.

U mag de steunbetuigingen op papier of elektronisch opsturen. U moet de steunbetuigingen op papier, de online-steunbetuigingen en steunbetuigingen die met een systeem voor elektronische handtekeningen zijn ondertekend, wel van elkaar gescheiden houden.

Online verzamelde steunbetuigingen mogen afgedrukt worden en op papier worden ingestuurd ofwel in beveiligd elektronisch formaat (bijvoorbeeld als geëncrypteerde bestanden op cd-rom) worden ingezonden. Als de nationale autoriteit daarmee instemt, mogen de bestanden ook in XML-formaat worden opgestuurd. Met de door de Commissie ontwikkelde software kunnen de steunbetuigingen in XML-formaat worden geëxporteerd.

Die autoriteiten hebben drie maanden de tijd om het aantal geldige steunbetuigingen te bepalen. Zij mogen bij de controle van de handtekeningen gebruik maken van steekproeven.

Het is misschien raadzaam dat organisatoren wat meer steunbetuigingen verzamelen dan het vereiste minimum, omdat er bij de verificatie door de nationale autoriteiten altijd een aantal kan worden afgekeurd.

Meer informatie over de verificatie leest u in de Veelgestelde vragen.