Navigation path

Sākumlapa Kontaktinformācija Vietnes plāns

Par pilsoņu iniciatīvu

Atrast iniciatīvu

Iniciatīvas organizēšana

Sīkāka informācija

  • RSS
Procedūras izklāsts soli pa solim
Atbalsta paziņojumu verificēšana, kuru veic kompetentās valsts iestādes

Līdzko organizatori ir savākuši vajadzīgo atbalsta paziņojumu skaitu, viņiem jāpieprasa kompetentajām valsts iestādēm (katrā dalībvalstī, kur viņi savākuši atbalsta paziņojumus) apliecināt šajā valstī savākto derīgo atbalsta paziņojumu skaitu.

Parakstu apliecināšana organizatoriem jāpieprasa tikai vienu reizi un atsevišķi ikvienā no dalībvalstīm, kurās viņi ir savākuši atbalsta paziņojumus.

Organizatori atbalsta paziņojumus var iesūtīt izdrukātā vai elektroniskā veidā. Tomēr tie paziņojumi par atbalstu, kuru vākšanā izmantotas veidlapu izdrukas uz papīra, jānošķir no elektroniskā vākšanas sistēmā iegūtajiem, kā arī no tiem, kas parakstīti elektroniski ar uzlabotu elektronisko parakstu.

Internetā savāktos paziņojumus par atbalstu var izdrukāt un tad nosūtīt pa pastu, vai arī nosūtīt elektroniski, izmantojot tādus drošības līdzekļus kā šifrētas datnes, kas saglabātas CD-ROM. Var izmantot arī XML datnes, ja tādas pieņem attiecīgā valsts iestāde. Komisijas izstrādātās lietojumprogrammas ļauj eksportēt paziņojumus par atbalstu XML formātā.

Šo iestāžu rīcībā ir 3 mēneši, lai apliecinātu derīgo atbalsta paziņojumu skaitu. Lai verificētu paziņojumus, tās veic piemērotas pārbaudes, izmantojot, piemēram, nejaušas izlases metodi.

Iespējams, ka organizatori vēlēsies savākt tādu paziņojumu par atbalstu skaitu, kas pārsniedz obligāto minimumu, jo kompetento iestāžu pārbaudēs var atklāties, ka apliecināt var mazāku skaitu paziņojumu, nekā organizatori ir iesnieguši.

Plašāku informāciju par atbalsta paziņojumu verificēšanu skatīt bieži uzdotajos jautājumos.