Navigation path

Pradžios puslapis Kontaktai Svetainės struktūra

Apie piliečių iniciatyvą

Ieškoti iniciatyvos

Iniciatyvos organizavimas

Daugiau informacijos

  • RSS
Procedūra žingsnis po žingsnio
Kompetentingų nacionalinių institucijų atliekamas pritarimo pareiškimų tikrinimas

Kai organizatoriai surenka reikiamus pritarimo pareiškimus, jie turi paprašyti kompetentingų kiekvienos valstybės narės, kurioje jie juos surinko, nacionalinių institucijų patvirtinti galiojančių pritarimo pareiškimų, tikrintinų toje šalyje, skaičių.

Organizatoriai turi prašyti patvirtinimo atskirai kiekvienoje valstybėje narėje, kurioje pritarimo pareiškimai turi būti tikrinami, ir tik vieną kartą.

Organizatoriai gali siųsti popierinius arba elektroninius pritarimo pareiškimus. Vis dėlto jie turi atskirti popierinius pritarimo pareiškimus nuo pritarimo pareiškimų, surinktų naudojant internetinę pritarimo pareiškimų rinkimo sistemą, ir nuo tų pareiškimų, kurie buvo pasirašyti elektroniniu būdu naudojant saugų elektroninį parašą.

Internetu renkami pritarimo pareiškimai gali būti arba atspausdinti ir siunčiami popieriuje, arba siunčiami elektroniniu būdu naudojantis saugiomis priemonėmis, pavyzdžiui, užšifruotomis rinkmenomis CD-ROM. Taip pat galėtų būti naudojamos XML rinkmenos, jei atitinkamos nacionalinės institucijos jas priima. Naudojantis Komisijos parengta programine įranga pritarimo pareiškimus galima eksportuoti XML formatu.

Galiojančių pritarimo pareiškimų skaičių nacionalinės institucijos turi patvirtinti per 3 mėnesius. Pareiškimus jos tikrins tinkamais būdais, pavyzdžiui, taikydamos atsitiktinę atranką.

Organizatoriams vertėtų surinkti daugiau pritarimo pareiškimų nei būtina, kadangi nacionalinės institucijos gali jų visų nepatvirtinti, taigi galiojančiais pripažintų pareiškimų gali likti mažiau nei organizatoriai jų pateikė.

Daugiau informacijos apie pritarimo pareiškimų tikrinimą pateikiama skyrelyje DUK.