Navigation path

Početna Kontakt Karta <em>web</em>-mjesta

O građanskoj inicijativi

Pronalaženje inicijative

Organiziranje inicijative

Više informacija

  • RSS
Postupak korak po korak
Provjera izjava o potpori od strane nadležnih nacionalnih tijela

Nakon što su prikupili dovoljno izjava o potpori, organizatori moraju od nadležnih nacionalnih tijela u svakoj državi članici u kojoj su prikupljali izjave o potpori zatražiti potvrđivanje broja valjanih izjava o potpori prikupljenih u pojedinoj zemlji.

Organizatori moraju potvrđivanje zatražiti zasebno i samo jednom za svaku državu članicu u kojoj su prikupljali izjave o potpori.

Izjave o potpori mogu slati u papirnatom ili elektroničkom obliku. Međutim morat će odvojiti izjave o potpori prikupljene u papirnatom obliku, izjave o potpori prikupljene putem sustava internetskog prikupljanja i izjave o potpori koje su elektronički potpisane korištenjem naprednog elektroničkog potpisa.

Izjave o potpori prikupljene internetom mogu se ispisati i poslati u papirnatom ili elektroničkom obliku na siguran način s pomoću kodiranih datoteka na CD-ROM-u. Mogu se upotrebljavati i datoteke u formatu XML ako ih dotična nacionalna tijela prihvaćaju. Računalnim programom Komisije omogućuje se izvoz izjava o potpori u formatu XML.

Nacionalna tijela moraju u roku od tri mjeseca potvrditi broj valjanih izjava o potpori. Izjave će provjeriti na temelju prikladnih provjera koje se mogu zasnivati na nasumičnom uzorkovanju.

Poželjno je da organizatori prikupe više izjava o potpori nego što je potrebno s obzirom na to da nacionalna tijela mogu nakon provjere utvrditi manji broj izjava od onog koji su dostavili organizatori.

Za više informacija o provjeri izjava o potpori pogledajte Najčešća pitanja.