Navigation path

Leathanach baile Teagmháil Léarscáil an tsuímh

Faoi thionscnamh na saoránach

Aimsigh tionscnamh

Seol tionscnamh

  • RSS
An nós imeachta céim ar chéim
Na húdaráis náisiúnta inniúla ag deimhniú na ráiteas tacaíochta

Nuair a bheidh na ráitis tacaíochta a theastaíonn bailithe ag na heagraithe, ní mór dóibh a iarraidh ar na húdaráis náisiúnta inniúla i ngach ballstát inar bhailigh siad ráitis tacaíochta an líon ráiteas tacaíochta bailí a bailíodh sa tír sin a dheimhniú.

Ní mór d'eagraithe deimhniú ar leith a iarraidh ceann ar cheann, agus uair amháin, ar gach ballstát inar bhailigh siad ráitis tacaíochta.

Féadfaidh na heagraithe ráitis tacaíochta a sheoladh ar pháipéar nó go leictreonach. Ní mór dóibh deighilt a dhéanamh idir na ráitis tacaíochta a bailíodh ar pháipéar, iad sin a bailíodh trí chóras bailiúcháin ar líne agus iad sin a síníodh ag úsáid síniú ardleictreonach.

Ráitis tacaíochta a bailíodh ar líne, féadfar iad a chló agus a sheoladh ar pháipéar, sin nó iad a sheoladh i bhfoirm leictreonach trí mhodh sábháilte amhail comhaid chriptithe ar CD-ROM. D'fhéadfaí comhaid XML a úsáid freisin má ghlacann an t-údarás náisiúnta lena mbaineann leo. Na bogearraí a d'fhorbair an Coimisiún, ceadaíonn siad ráitis a onnmhairiú i bhformáid XML.

Trí mhí a bheidh ag na húdaráis náisiúnta chun líon na ráiteas tacaíochta bailí a dheimhniú. Úsáidfidh siad seiceálacha iomchuí, a fhéadfar a bhunú ar shampláil randamach, chun ráitis a fhíorú.

Is féidir le heagraithe níos mó ráiteas tacaíochta a bhailiú ná mar is gá, mar d'fhéadfadh seiceálacha na n-údarás náisiúnta tabhairt orthu níos lú ráiteas tacaíochta a dheimhniú ná an líon a chuir na heagraithe ar fáil.

Chun breis eolais a fháil faoi ráitis tacaíochta a dheimhniú, féach Ceisteanna coitianta.