Navigation path

Leathanach baile Teagmháil Léarscáil an tsuímh

Faoi thionscnamh na saoránach

Aimsigh tionscnamh

Tionscnamh a eagrú

Breis eolais

  • RSS
An nós imeachta céim ar chéim
Deimhniú na ráiteas tacaíochta ag na húdaráis náisiúnta inniúla

Nuair a bheidh na ráitis tacaíochta a theastaíonn bailithe ag na heagraithe, ní mór dóibh a iarraidh ar na húdaráis náisiúnta inniúla i ngach Ballstát inar bailíodh ráitis tacaíochta an líon ráiteas tacaíochta bailí a bailíodh sa tír sin a dheimhniú.

Ní mór d'eagraithe deimhniú ar leith a iarraidh ar gach Ballstát inar bailíodh ráitis tacaíochta agus ní féidir an deimhniú a iarraidh ach aon uair amháin.

Féadfaidh na heagraithe ráitis tacaíochta a sheoladh ar pháipéar nó go leictreonach. Ní mór dóibh na ráitis tacaíochta a bailíodh ar pháipéar, iad sin a bailíodh trí chóras bailithe ar líne agus iad sin a síníodh ag úsáid síniú leictreonach ardleibhéil a scaradh óna chéile, áfach.

Is féidir leo ráitis tacaíochta a bailíodh ar líne a chló agus a sheoladh ar pháipéar, sin nó iad a sheoladh i bhfoirm leictreonach trí mhodh sábháilte amhail comhaid chriptithe ar CD-ROM. Féadfar comhaid XML a úsáid freisin má ghlacann an t-údarás náisiúnta lena mbaineann leo. Is féidir ráitis a easpórtáil i bhformáid XML leis na bogearraí atá forbartha ag an gCoimisiún.

3 mhí a bhíonn ag na húdaráis náisiúnta an líon ráiteas tacaíochta bailí a dheimhniú. Déanfaidh siad seiceálacha iomchuí chun na ráitis a fhíorú, agus d'fhéadfaidís na seiceálacha sin a bhunú ar shampláil randamach.

Is féidir le heagraithe níos mó ráiteas tacaíochta a bhailiú ná mar is gá, mar d'fhéadfadh seiceálacha na n-údarás náisiúnta a fhágáil go ndéanfaí níos lú ráiteas tacaíochta a dheimhniú ná an líon a chuir na heagraithe ar fáil.

Chun tuilleadh faisnéise a fháil faoi dheimhniú ráiteas tacaíochta, féach Ceisteanna Coitianta.