Navigation path

Etusivu Yhteydenotot Sivukartta

Tietoa kansalaisaloitteesta

Hae kansalaisaloitteita

Kansalaisaloitteen järjestäminen

Lisätietoa

  • RSS
Menettely vaihe vaiheelta
Tuenilmausten tarkistuttaminen kansallisilla viranomaisilla

Kun järjestäjät ovat keränneet tarvittavat tuenilmaukset, heidän on pyydettävä kunkin keräysmaan toimivaltaista kansallista viranomaista vahvistamaan maassaan kerättyjen hyväksyttyjen tuenilmausten määrä.

Määrän vahvistamista on pyydettävä erikseen ja vain kerran kussakin EU-maassa, jossa tuenilmauksia on kerätty.

Järjestäjät voivat lähettää tuenilmaukset viranomaisille joko paperilla tai sähköisesti. Erityyppiset tuenilmaukset (paperimuodossa kerätyt, online-keruujärjestelmällä kerätyt ja sähköistä allekirjoitusta käyttäen allekirjoitetut tuenilmaukset) on kuitenkin erotettava toisistaan.

Verkossa kerätyt tuenilmaukset voidaan joko tulostaa ja lähettää paperilla tai toimittaa sähköisessä muodossa, kuten CD-levyllä salakirjoitetussa muodossa. Osa kansallisista viranomaisista hyväksyy myös toimituksen XML-tiedostoina. Komission kehittämä ohjelmisto mahdollistaa tuenilmausten viennin XML-muotoon.

Viranomaisten on vahvistettava pätevien tuenilmausten määrä 3 kuukauden kuluessa. Tuenilmausten tarkistamisessa voidaan käyttää myös satunnaisotantaa.

Järjestäjien kannattaa varmuuden vuoksi kerätä vaadittua enemmän tuenilmauksia, sillä jäsenmaiden kansalliset viranomaiset eivät välttämättä hyväksy niistä kaikkia.

Lisätietoja tuenilmausten tarkistamisesta on Usein kysyttyä -osiossa.