Navigation path

Avaleht Kontakt Sisujuht

Kodanikualgatuse kohta

Leidke algatus

Algatuse korraldamine

Täiendav teave

  • RSS
Menetlus lahtiseletatuna
Toetusavalduste kontrollimine pädevate riiklike asutuste poolt

Pärast vajalike toetusavalduste kogumist peavad korraldajad taotlema pädevatelt riiklikelt asutuselt igas liikmesriigis, kus nad toetusavaldusi kogusid, seal kogutud kehtivate toetusavalduste arvu tõendamist.

Tõendamist tuleb taotleda iga liikmesriigi (kus toetusavaldusi koguti) puhul eraldi ja vaid üks kord.

Korraldajad võivad toetusavaldusi saata kas paberkandjal või elektrooniliselt. Nad peavad aga eraldama üksteisest paberkandjal kogutud toetusavaldused, veebipõhiselt kogutud toetusavaldused ning täiustatud elektroonilise allkirjaga allkirjastatud toetusavaldused.

Veebipõhiselt kogutud toetusavaldused võib välja trükkida ja saata paberkandjal või hoopis elektrooniliselt turvalisel viisil, nt krüpteeritud failidena CD-ROMil. Samuti võib kasutada XML-vormingus faile, kui asjaomane riiklik asutus neid tunnustab. Komisjoni väljaarendatud tarkvara võimaldab eksportida toetusavaldusi XML-vormingus.

Riiklikel asutustel on aega 3 kuud kehtivate toetusavalduste arvu tõendamiseks. Nad kasutavad toetusavalduste kontrollimiseks asjakohaseid kontrolle, mis võivad põhineda juhusliku valiku meetodil.

Korraldajad võiksid koguda vajalikust rohkem toetusavaldusi, kuna riiklikud asutused ei pruugi kontrolli käigus kõiki korraldajate poolt esitatud toetusavaldusi tõendada.

Lisateavet toetusavalduste kontrollimise kohta leiate korduvatest küsimustest.