Navigation path

Forside Kontakt Oversigt

Om borgerinitiativer

Find et initiativ

Organiser et initiativ

Læs mere

  • RSS
Proceduren trin for trin
De nationale myndigheders kontrol af støttetilkendegivelserne

Når initiativtagerne har indsamlet tilstrækkelig mange støttetilkendegivelser, skal de anmode de kompetente nationale myndigheder i de medlemslande, hvor de har indsamlet støttetilkendegivelser, om at attestere antallet af gyldige støttetilkendegivelser, der er indsamlet for det pågældende land.

Initiativtagerne skal anmode om en attest fra hvert enkelt medlemsland, som de har indsamlet støttetilkendegivelser for. De kan kun få én attest pr. land.

Initiativtagerne kan indsende deres støttetilkendegivelser i papirform eller elektronisk. De skal imidlertid holde støttetilkendegivelser indsamlet i papirform, støttetilkendegivelser, der er underskrevet elektronisk med en avanceret elektronisk signatur, og støttetilkendegivelser indsamlet via et onlineindsamlingssystem adskilt.

Støttetilkendegivelser, der indsamles online, kan enten udskrives og sendes med posten eller sendes elektronisk på sikker vis, f.eks. som krypterede filer på en cd-rom. Xml-filer kan også anvendes, hvis den nationale myndighed accepterer dem. Kommissionens software giver mulighed for at eksportere støttetilkendegivelser i xml-format.

Myndighederne har tre måneder til at kontrollere antallet af gyldige støttetilkendegivelser. De kontrollerer støttetilkendegivelserne på grundlag af passende undersøgelser, som bl.a. kan bygge på stikprøver.

Initiativtagerne bør indsamle flere end det nødvendige antal støttetilkendegivelser, fordi det ikke er sikkert, at de nationale myndigheder attesterer alle de støttetilkendegivelser, der indsendes.

Du kan læse mere om kontrollen af støttetilkendegivelser i spørgsmål og svar.