Navigation path

Начало За контакти Карта на сайта

За гражданската инициатива

Открийте инициатива

Организиране на инициатива

Още информация

  • RSS
Процедурата стъпка по стъпка
Проверка на изявленията за подкрепа от компетентните национални органи

След като организаторите съберат необходимия брой изявления за подкрепа, те трябва да поискат от компетентните национални органи във всяка страна членка, в която са събрали изявления, да удостоверят броя на валидните изявления, събрани за съответната страна.

Организаторите трябва да поискат удостоверяване поотделно и само веднъж за всяка държава членка, за която са събрали изявления за подкрепа.

Организаторите могат да изпращат изявления за подкрепа на хартия или по електронен път. Те обаче ще трябва да разделят изявленията на изявления, събрани на хартия, изявления, събрани онлайн, и изявления, подписани с усъвършенстван електронен подпис.

Събраните онлайн изявления за подкрепа могат да бъдат разпечатани и изпратени на хартия или да бъдат изпратени по защитен начин в електронен формат — например като шифровани файлове, записани на CD-ROM. Могат да бъдат използвани и XML файлове, ако съответните национални органи ги приемат. Разработеният от Комисията софтуер позволява експортирането на изявления във формат XML.

Националните органи разполагат с 3 месеца, за да удостоверят броя на валидните изявления за подкрепа. Те ще използват подходящи начини за проверка на изявленията, включително случайни извадки.

За организаторите може би ще е по-добре да съберат повече от изискваните изявления за подкрепа, тъй като в резултат на проверките националните органи могат да удостоверят по-малък брой изявления от предоставения от организаторите.

За повече информация относно проверката на изявленията за подкрепа вижте често задаваните въпроси.