Navigation path

Förstasida Kontakt Översikt

Om medborgarinitiativet

Hitta ett initiativ

Organisera ett initiativ

Mer information

  • RSS
Medborgarinitiativet steg för steg
Skaffa information och bilda en medborgarkommitté
 
Registrera initiativförslaget
Högst två månader
Få namninsamlingssystemet godkänt
Högst en månad
Namninsamling på papper eller på nätet
Högst tolv månader
Kontroll av underskrifter
Högst tre månader
Lämna in initiativet till kommissionen
 
Prövning, utfrågning i Europaparlamentet och kommissionens svar
Högst tre månader
Om kommissionen beslutar att gå vidare med initiativet -> lagstiftningsförfarandet startar
Lämna in initiativet till kommissionen

När organisatörerna har fått de nationella myndigheternas intyg (minst sju) som visar att de har samlat in tillräckligt många underskrifter (totalt en miljon och ett minsta antal underskrifter i minst sju länder) kan de lämna in sitt initiativ till kommissionen. De ska också skicka in information om eventuellt stöd och bidrag som de har fått för initiativet.

Frågor och svar om inlämningen av initiativet