Navigation path

Domovská stránka Kontakt Mapa webovej lokality

Informácie o iniciatíve občanov

Vyhľadať iniciatívu

Začať iniciatívu

  • RSS
Postup krok za krokom
Príprava a vytvorenie občianskeho výboru
 
Registrácia navrhovanej iniciatívy občanov
Maximálne počas 2 mesiacov
Osvedčenie online systému zberu
Maximálne 1 mesiac
Zber vyhlásení o podpore v papierovej forme a/alebo online
Maximálne počas 12 mesiacov
Overovanie vyhlásení o podpore
Maximálne počas 3 mesiacov
Predloženie iniciatívy Komisii
 
Posúdenie iniciatívy Komisiou, verejné vypočutie v Európskom parlamente a stanovisko Komisie
Maximálne počas 3 mesiacov
Ak sa Komisia rozhodne konať na základe vašej iniciatívy -> začne sa legislatívny postup
Predloženie iniciatívy Komisii

Po získaní osvedčení od príslušných vnútroštátnych orgánov (aspoň zo 7 štátov) potvrdzujúcich, že sa podarilo zozbierať požadovaný počet platných vyhlásení o podpore (aspoň 1 milión s tým, že aspoň v 7 členských štátoch sa podarilo zozbierať požadovaný minimálny počet), môžu organizátori predložiť svoju iniciatívu Komisii spolu s informáciami o podpore a finančných prostriedkoch, ktoré na túto iniciatívu získali.

Viac informácií o predložení iniciatívy Komisii nájdete v najčastejších otázkach.