Navigation path

Strona główna Kontakt Mapa strony

Europejska inicjatywa obywatelska

Jak znaleźć inicjatywę

Jak zorganizować inicjatywę

Więcej informacji

  • RSS
Procedura krok po kroku
Przedłożenie inicjatywy Komisji

Gdy organizatorzy otrzymają od właściwych organów krajowych certyfikaty (co najmniej 7) poświadczające liczbę ważnych deklaracji poparcia (w sumie 1 milion i osiągnięte progi w przypadku co najmniej 7 państw członkowskich), mogą przedłożyć swoją inicjatywę Komisji – wraz z informacjami na temat wsparcia i finansowania, jakie otrzymali na rzecz tej inicjatywy.

Więcej informacji o przedłożeniu inicjatywy Komisji: zobacz dział FAQ