Navigation path

Početna Kontakt Karta <em>web</em>-mjesta

O građanskoj inicijativi

Pronalaženje inicijative

Pokretanje inicijative

  • RSS
Postupak korak po korak
Podnošenje inicijative Komisiji

Nakon što su od nadležnih nacionalnih tijela (najmanje 7) primili potvrde kojima se dokazuje da su prikupili potreban broj izjava o potpori (sveukupno 1 milijun i najmanji potreban broj u najmanje 7 država članica), mogu inicijativu podnijeti Komisiji zajedno s informacijama o potpori i financiranju koje su primili za inicijativu.

Za više informacija o podnošenju inicijative Komisiji pogledajte Najčešća pitanja.