Navigation path

Početna Kontakt Karta <em>web</em>-mjesta

O građanskoj inicijativi

Pronalaženje inicijative

Organiziranje inicijative

Više informacija

  • RSS
Postupak korak po korak
Podnošenje inicijative Komisiji

Nakon što su od nadležnih nacionalnih tijela (najmanje sedam) primili potvrde kojima se dokazuje da su prikupili potreban broj izjava o potpori (ukupno milijun i najmanji potreban broj u najmanje sedam država članica), mogu inicijativu podnijeti Komisiji zajedno s informacijama o potpori i financiranju koje su primili za inicijativu.

Za više informacija o podnošenju inicijative Komisiji pogledajte Najčešća pitanja.