Navigation path

Domov Kontakt Zemljevid spletišča

O evropski državljanski pobudi

Iskanje pobude

Organizirajte pobudo

Več informacij

 • RSS
Postopek in pravila
Prijava predlagane pobude na tem spletišču

Pred začetkom zbiranja izjav o podpori morajo organizatorji zaprositi za prijavo predlagane pobude na tem spletišču.

Ob prijavi predlagane pobude morajo organizatorji navesti naslednje informacije v enem od uradnih jezikov EU:

 • naslov predlagane državljanske pobude (največ 100 znakov),
 • vsebina pobude (največ 200 znakov),
 • cilji predlagane državljanske pobude, na podlagi katere se Komisija poziva k ukrepanju (največ 500 znakov),
 • določbe Pogodb, za katere organizatorji menijo, da se nanašajo na predlagani ukrep,
 • osebne podatke sedmih članov državljanskega odbora (polno ime, poštni naslov, državljanstvo in datum rojstva), kjer sta posebej označena predstavnik in njegov namestnik ter njuna elektronska naslova in telefonski številki,
 • dokumente, ki dokazujejo pravilnost polnega imena, poštnega naslova, državljanstva in datuma rojstva vsakega izmed sedmih članov državljanskega odbora,
 • vse vire podpore in financiranja predlagane pobude (ki obstajajo ob prijavi) v vrednosti več kot 500 EUR na leto in na sponzorja.

Organizatorji lahko po želji predložijo tudi:

 • naslov spletišča predlagane državljanske pobude (če obstaja),
 • prilogo (velikosti največ 5 MB) s podrobnejšimi informacijami o vsebini, ciljih in ozadju predlagane državljanske pobude,
 • osnutek pravnega akta (velikosti največ 5 MB).

Prijavite pobudo

Pogoji

Komisija potrdi prijavo pobude v dveh mesecih od predložitve zahtevka za prijavo, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

 • ustanovljen je državljanski odbor in imenovani sta kontaktni osebi;
 • predlagana državljanska pobuda ni očitno zunaj pristojnosti Komisije, da pripravi zakonodajni predlog EU za namen izvajanja Pogodb;
 • predlagana državljanska pobuda ni očitno žaljiva, neresna ali provokativna;
 • predlagana državljanska pobuda ni v očitnem nasprotju z vrednotami EU, kot so opredeljene v členu 2 Pogodbe o Evropski uniji.

Objava

Vse prijavljene pobude se objavijo na tem spletišču.

Urejanje predlagane pobude

Po uspešni prijavi pobude imata predstavnik in namestnik državljanskega odbora dostop do varnega računa na tem spletišču PDF, kjer dobita informacije o nadaljnjem postopku in urejata vse podatke za Komisijo v zvezi s predlagano pobudo.

Jeziki

Po uspešni prijavi pobude lahko organizatorji pobude na svojem računu dodajo prevode predlagane pobude v drugih uradnih jezikih EU (oz. vsaj prevode naslova, vsebine in ciljev pobude). Če so prevodi naslova, vsebine in ciljev predlagane pobude znatno neskladni z izvirnim besedilom, lahko Komisija zavrne objavo prevodov na tem spletišču.
Organizatorji lahko za prevod zaprosijo tudi Evropski ekonomsko-socialni odbor (na naslov: citizensinitiative@eesc.europa.eu), in sicer za vse uradne jezike EU razen za irščino. Ekonomsko-socialni odbor zagotavlja samo prevod naslova, vsebine in ciljev predlaganih pobud. Če organizatorji želijo na spletišču objaviti tudi prevod določb Pogodbe, na katere se sklicujejo, prilog ali osnutka pravnega akta, morajo zanje poskrbeti sami.

Preglednost virov podpore in financiranja

V celotnem postopku prijave in izvedbe pobude morajo organizatorji pobude redno zagotavljati informacije glede vseh virov podpore in financiranja v vrednosti več kot 500 EUR na leto in na sponzorja.

Opomba: Organizatorji lahko prijavljeno pobudo umaknejo kadar koli, preden prvič predložijo izjave o podpori v preverjanje in potrditev pristojnim organom v državah članicah. Umik pobude je nepreklicen. Umaknjene pobude ni mogoče obnoviti, vse zbrane izjave o podpori so tako nične.

Umaknjene pobude bodo še naprej dosegljive na tem spletišču, in sicer v razdelku Arhivirane pobude.

Podrobneje o prijavi pobude v razdelku Pogosta vprašanja.