Navigation path

Prima pagină Contact Harta site-ului

Despre iniţiativa cetăţenească

Căutaţi o iniţiativă

Lansaţi o iniţiativă

 • RSS
Procedura pas cu pas
Înregistrarea propunerii de iniţiativă pe acest site

Înainte de a începe colectarea declaraţiilor de susţinere de la cetăţeni, organizatorii trebuie să solicite înregistrarea propunerii de iniţiativă pe acest site.

Pentru a înregistra o propunere de iniţiativă, organizatorii trebuie să furnizeze următoarele informaţii într-una dintre limbile oficiale ale UE:

 • titlul propunerii de iniţiativă cetăţenească (maxim 100 de caractere)
 • obiectul (maxim 200 de caractere)
 • o descriere a obiectivelor propunerii de iniţiativă cetăţenească pe baza căreia Comisia este invitată să acţioneze (maxim 500 de caractere)
 • dispoziţiile tratatelor considerate relevante de către organizatori pentru măsura propusă
 • datele personale ale celor 7 membri ai comitetului (numele complete, adresele poştale, cetăţeniile şi datele de naştere), precizând reprezentantul şi supleantul său, precum şi adresele de e-mail şi numerele de telefon ale acestora
 • documente doveditoare privind numele complete, adresele poştale, cetăţeniile şi datele de naştere ale fiecăruia dintre cei şapte membri ai comitetului cetăţenilor
 • toate sursele de finanţare şi susţinere pentru propunerea de iniţiativă cetăţenească respectivă (cunoscute la data înregistrării) în valoare de peste 500 de euro pe an şi per sponsor.

Date pe care le pot furniza opţional:

 • adresa site-ului dedicat iniţiativei propuse (dacă există)
 • într-o anexă de maxim 5 MB, informaţii mai detaliate privind obiectul, obiectivele şi contextul propunerii de iniţiativă cetăţenească
 • un proiect de act juridic (maxim 5 MB).

Înregistrarea unei propuneri de iniţiativă

Condiţii

Comisia va înregistra propunerea de iniţiativă în termen de 2 luni de la depunerea cererii, dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:

 • comitetul cetăţenilor a fost format şi au fost desemnate persoanele de contact
 • propunerea de iniţiativă nu se află vădit în afara sferei de competenţă a Comisiei în ceea ce priveşte prezentarea unei propuneri de act juridic al Uniunii în scopul punerii în aplicare a tratatelor
 • propunerea de iniţiativă nu este vădit abuzivă, neserioasă sau vexatorie
 • propunerea de iniţiativă nu contravine vădit valorilor Uniunii, prevăzute la articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană.

Publicarea

Toate iniţiativele înregistrate sunt publicate pe acest site.

Gestionarea unei propuneri de iniţiativă

După înregistrarea propunerii de iniţiativă, reprezentantul şi supleantul comitetului cetăţenilor au acces la un cont securizat pe acest site PDF, la care se pot conecta pentru a obţine informaţii cu privire la următoarele etape ale procedurii şi pentru a gestiona toate prezentările înaintate Comisiei în contextul iniţiativei propuse.

Limbile utilizate

După înregistrare, organizatorii pot încărca în contul lor traduceri ale iniţiativei propuse în alte limbi oficiale ale UE (conţinând cel puţin titlul, obiectul şi obiectivele). Dacă nu există incoerenţe vădite şi semnificative între varianta originală şi traducerea titlului, a obiectului şi a obiectivelor iniţiativei propuse, Comisia va publica traducerile pe acest site.

Transparenţa privind susţinerea şi finanţarea

La data înregistrării şi pe parcursul întregii proceduri, organizatorii trebuie să furnizeze informaţii la zi cu privire la toate sursele de susţinere şi de finanţare în valoare de peste 500 de euro pe an şi per sponsor.

NB: Organizatorii îşi pot retrage iniţiativa în orice moment, dacă nu au trimis declaraţiile de susţinere pentru verificarea de către o autoritate naţională. Retragerea este ireversibilă. Odată iniţiativa retrasă, nu se mai poate reveni asupra acestei decizii şi toate declaraţiile de susţinere colectate devin nule şi neavenite.

Iniţiativele retrase, marcate ca atare, pot fi vizualizate, în continuare, pe acest site la secţiunea Iniţiative perimate.

Pentru mai multe informaţii referitoare la înregistrare, consultaţi rubrica Întrebări şi răspunsuri.