Navigation path

Prima pagină Contact Harta site-ului

Despre iniţiativa cetăţenească

Căutaţi o iniţiativă

Organizați o inițiativă

Mai multe informaţii

 • RSS
Procedura pas cu pas
Înregistrarea propunerii de inițiativă pe acest site

Înainte de a începe colectarea declarațiilor de susținere de la cetățeni, organizatorii trebuie să solicite înregistrarea propunerii de inițiativă pe acest site.

Pentru a înregistra o propunere de inițiativă, organizatorii trebuie să furnizeze următoarele informații într-una dintre limbile oficiale ale UE:

 • titlul propunerii de inițiativă cetățenească (maxim 100 de caractere)
 • obiectul (maxim 200 de caractere)
 • o descriere a obiectivelor propunerii de inițiativă cetățenească pe baza căreia Comisia este invitată să acționeze (maxim 500 de caractere)
 • dispozițiile tratatelor considerate relevante de către organizatori pentru măsura propusă
 • datele personale ale celor 7 membri obligatorii ai comitetului (numele complete, adresele poștale, cetățeniile și datele de naștere), precizând reprezentantul și supleantul său, precum și adresele de e-mail și numerele de telefon ale acestora
 • documente doveditoare privind numele complete, adresele poștale, cetățeniile și datele de naștere ale fiecăruia dintre cei șapte membri ai comitetului cetățenilor
 • toate sursele de finanțare și susținere pentru propunerea de inițiativă cetățenească respectivă (cunoscute la data înregistrării) în valoare de peste 500 de euro pe an și per sponsor.

Date pe care le pot furniza opțional:

 • adresa site-ului dedicat inițiativei propuse (dacă există)
 • într-o anexă de maxim 5 MB, informații mai detaliate privind obiectul, obiectivele și contextul propunerii de inițiativă cetățenească
 • un proiect de act juridic (maxim 5 MB).

Înregistrarea unei propuneri de inițiativă

Condiții

Comisia va înregistra propunerea de inițiativă în termen de 2 luni de la depunerea cererii, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

 • comitetul cetățenilor a fost format și au fost desemnate persoanele de contact
 • propunerea de inițiativă nu se află vădit în afara sferei de competență a Comisiei în ceea ce privește prezentarea unei propuneri de act juridic al Uniunii în scopul punerii în aplicare a tratatelor
 • propunerea de inițiativă nu este vădit abuzivă, neserioasă sau vexatorie
 • propunerea de inițiativă nu contravine vădit valorilor Uniunii, prevăzute la articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană.

Publicarea

Toate inițiativele înregistrate sunt publicate pe acest site.

Gestionarea unei propuneri de inițiativă

După înregistrarea propunerii de inițiativă, reprezentantul și supleantul comitetului cetățenilor au acces la un cont securizat pe acest site PDF, la care se pot conecta pentru a obține informații cu privire la următoarele etape ale procedurii și pentru a gestiona toate prezentările înaintate Comisiei în contextul inițiativei propuse.

Limbile utilizate

După înregistrare, organizatorii pot încărca în contul lor traduceri ale inițiativei propuse în alte limbi oficiale ale UE (conținând cel puțin titlul, obiectul și obiectivele). Dacă nu există incoerențe vădite și semnificative între varianta originală și traducerea titlului, a obiectului și a obiectivelor inițiativei propuse, Comisia va publica traducerile pe acest site.
Organizatorii au și opțiunea de a solicita ca titlul, obiectul și obiectivul inițiativei propuse să fie traduse de către Comitetul Economic și Social European. Pentru aceasta, ei trebuie să trimită un e-mail la adresa citizensinitiative@eesc.europa.eu. Comitetul poate efectua traduceri în toate limbile oficiale ale UE, cu excepția limbii irlandeze. Dacă organizatorii doresc să traducă și prevederile Tratatului pe care l-au considerat relevant, anexa acestuia sau proiectul de act legislativ, trebuie să furnizeze traducerile ei înșiși.

Transparența privind susținerea și finanțarea

La data înregistrării și pe parcursul întregii proceduri, organizatorii trebuie să furnizeze informații la zi cu privire la toate sursele de susținere și de finanțare în valoare de peste 500 de euro pe an și per sponsor.

NB: Organizatorii își pot retrage inițiativa în orice moment, dacă nu au trimis declarațiile de susținere pentru verificarea de către o autoritate națională. Retragerea este ireversibilă. Odată inițiativa retrasă, nu se mai poate reveni asupra acestei decizii și toate declarațiile de susținere colectate devin nule și neavenite.

Inițiativele retrase, marcate ca atare, pot fi vizualizate, în continuare, pe acest site la secțiunea Inițiative Arhivate.

Pentru mai multe informații referitoare la înregistrare, consultați rubrica Întrebări și răspunsuri.