Navigation path

Pradžios puslapis Kontaktai Svetainės struktūra

Apie piliečių iniciatyvą

Ieškoti iniciatyvos

Iniciatyvos organizavimas

Daugiau informacijos

 • RSS
Procedūra žingsnis po žingsnio
Pasiūlytos iniciatyvos registracija šioje svetainėje

Prieš pradėdami rinkti piliečių pritarimo pareiškimus organizatoriai privalo paprašyti įregistruoti pasiūlytą iniciatyvą šioje svetainėje.

Kad įregistruotų pasiūlytą iniciatyvą, organizatoriai viena iš oficialiųjų ES kalbų turi pateikti tokią informaciją:

 • pasiūlytos piliečių iniciatyvos pavadinimą (ne daugiau kaip 100 ženklų),
 • dalyką (ne daugiau kaip 200 ženklų),
 • pasiūlytos piliečių iniciatyvos, dėl kurios Komisija raginama imtis veiksmų, tikslus (ne daugiau kaip 500 ženklų),
 • Sutarčių nuostatas, kurias organizatoriai laiko svarbiomis pasiūlytai iniciatyvai,
 • septynių, kaip reikalaujama, komiteto narių asmens duomenis (visus vardus ir pavardes, adresus, pilietybes ir gimimo datas), konkrečiai nurodant atstovą, pavaduotoją ir jų el. pašto adresus bei telefono numerius,
 • dokumentus, kuriais įrodomi kiekvieno iš 7 piliečių komiteto narių visi vardai ir pavardės, pašto adresai, pilietybės ir gimimo datos,
 • visus pasiūlytos piliečių iniciatyvos finansavimo ir paramos jai šaltinius (žinomus registracijos metu) nurodant visus rėmėjus, kurie skyrė didesnes negu 500 eurų sumas per metus arba tokios vertės paramą.

Taip pat galima pateikti:

 • pasiūlytai iniciatyvai skirtos interneto svetainės adresą (jei ji yra),
 • priedą (ne didesnį kaip 5 MB), kuriame būtų pateikiama išsamesnės informacijos apie pasiūlytos iniciatyvos dalyką, tikslus ir priežastis,
 • teisės akto projektą (ne daugiau kaip 5 MB).

Pasiūlytos iniciatyvos registracija

Sąlygos

Komisija pasiūlytą iniciatyvą įregistruos per 2 mėnesius nuo prašymo pateikimo, jei:

 • sudarytas piliečių komitetas ir paskirti kontaktiniai asmenys;
 • nėra taip, kad pasiūlyta iniciatyva akivaizdžiai nepatektų į Komisijos įgaliojimus pateikti pasiūlymą dėl ES teisės akto siekiant įgyvendinti ES sutartis;
 • pasiūlyta iniciatyva nėra aiškiai siekiama piktnaudžiauti, ji nėra lengvabūdiška ar nepagrįsta;
 • nėra taip, kad pasiūlyta iniciatyva akivaizdžiai prieštarautų ES vertybėms, nustatytoms Europos Sąjungos sutarties 2 straipsniu.

Skelbimas

Visos įregistruotos iniciatyvos skelbiamos šioje interneto svetainėje.

Pasiūlytos iniciatyvos tvarkymas

Iniciatyvą įregistravus piliečių komiteto atstovas ir jo pavaduotojas įgyja prieigą prie apsaugotos paskyros šioje svetainėje PDF. Naudodamiesi šia paskyra jie gauna informacijos apie tolesnius procedūros etapus ir gali rūpintis visos su pasiūlyta iniciatyva susijusios medžiagos teikimu Komisijai.

Kalbos

Iniciatyvą įregistravus organizatoriai į savo paskyrą gali įkelti pasiūlytos iniciatyvos (bent pavadinimo, dalyko ir tikslų) vertimus į kitas oficialiąsias ES kalbas. Jei nėra akivaizdžių ir didelių prasmės skirtumų tarp originalo kalba rašytų ir verstų pasiūlytos iniciatyvos pavadinimo, dalyko ir tikslų, Komisija vertimus paskelbs šioje svetainėje.
Be to, organizatoriai gali kreiptis dėl vertimo į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetą (EESRK) adresu citizensinitiative@eesc.europa.eu (galima prašyti vertimų į visas oficialiąsias ES kalbas, išskyrus airių). EESRK gali išversti tik pasiūlytos iniciatyvos pavadinimą, dalyką ir tikslus. Jei organizatoriai norėtų, kad būtų išverstos ir Sutarčių nuostatos, kurias jie laiko svarbiomis, priedas arba teisės akto projektas, šiais vertimais jie turi pasirūpinti patys.

Paramos ir finansavimo skaidrumas

Per registraciją ir visą procedūrą organizatoriai privalo pateikti naujausią informaciją apie kiekvieno rėmėjo skiriamas didesnes negu 500 eurų per metus sumas arba tokios vertės paramą.

PASTABA. Kol pritarimo pareiškimai neišsiųsti patikrinti nacionalinei institucijai, organizatoriai registruotą iniciatyvą gali bet kuriuo metu atsiimti. Atsiėmimas yra galutinis. Jei iniciatyvą atsiimsite, šio veiksmo nebus galima atšaukti, ir visi surinkti pritarimo pareiškimai nebegalios.

Atsiimtas iniciatyvas (jos bus taip pažymėtos) bus galima matyti šioje svetainėje Archyvuotos iniciatyvos skyrelyje.

Daugiau informacijos apie registraciją pateikiama skyrelyje DUK.