Navigation path

Kezdőlap Kapcsolat Honlaptérkép

A polgári kezdeményezésről

Kezdeményezés keresése

Kezdeményezés szervezése

További információk

 • RSS
Az eljárás lépésről lépésre
A javasolt kezdeményezés nyilvántartásba vétele a honlapon

Mielőtt megkezdik a támogató nyilatkozatok gyűjtését, a szervezőknek ezen a honlapon nyilvántartásba kell vetetniük az általuk javasolt kezdeményezést.

A javasolt kezdeményezés nyilvántartásba vételéhez a szervezőknek meg kell adniuk a következő információkat az EU valamelyik hivatalos nyelvén:

 • a javasolt polgári kezdeményezés címe (legfeljebb 100 karakter),
 • a javasolt polgári kezdeményezés tárgya (legfeljebb 200 karakter),
 • a Bizottságot javaslat beterjesztésére felhívó polgári kezdeményezés céljai (legfeljebb 500 karakter),
 • a Szerződések azon rendelkezései, amelyek a szervezők megítélése szerint összefüggnek a javasolt kezdeményezéssel,
 • a polgári bizottság hét tagjának személyes adatai (teljes név, lakcím, állampolgárság és születési idő), külön feltüntetve a képviselőnek és helyettesének a nevét, valamint e-mail címét és telefonszámát,
 • a polgári bizottság hét tagjának teljes nevét, postacímét, állampolgárságát és születési idejét igazoló dokumentumok,
 • a javasolt polgári kezdeményezés minden olyan (a nyilvántartásba vétel idején ismert) támogatási és finanszírozási forrása, amelynek éves összege szponzoronként meghaladja az 500 eurót.

Ezenkívül a szervezők megadhatják a következőket is:

 • a javasolt kezdeményezés honlapjának címe (amennyiben létezik ilyen),
 • bővebb tudnivalók a javasolt polgári kezdeményezés tárgyával, céljaival és hátterével kapcsolatban (legfeljebb 5 MB méretű mellékletben),
 • jogszabálytervezet (maximum 5 MB).

A javasolt kezdeményezés nyilvántartásba vétele

Feltételek

A Bizottság a javasolt kezdeményezést két hónapon belül nyilvántartásba veszi, amennyiben:

 • megalakult a polgári bizottság, és kijelöltek kapcsolattartó személyeket,
 • a javasolt kezdeményezés tárgya nem esik nyilvánvalóan kívül a Bizottság azon hatáskörén, melynek értelmében a Szerződések végrehajtásához uniós jogszabályra irányuló javaslatot nyújthat be;
 • a javasolt kezdeményezés nem nyilvánvalóan visszaélésszerű, komolytalan vagy zaklató jellegű; és
 • a javasolt kezdeményezés nem nyilvánvalóan ellentétes az Uniónak az Európai Unióról szóló szerződés 2. cikkében foglalt értékeivel.

Közzététel

Minden nyilvántartásba vett kezdeményezést közzéteszünk ezen a honlapon.

A javasolt kezdeményezés kezelése

A kezdeményezés nyilvántartásba vétele után a polgári bizottság képviselője és annak helyettese biztonságos fiók használatára jogosító hozzáférést kap a honlapon, amelyen keresztül tájékozódhatnak az eljárás soron következő lépéseiről, valamint kezelhetik a javasolt kezdeményezéssel kapcsolatban a Bizottságnak benyújtandó anyagokat.

Nyelvek

A szervezők a nyilvántartásba vételt követően feltölthetik fiókjukba a javasolt kezdeményezés más hivatalos uniós nyelveken elkészített fordításait is (a fordításnak tartalmaznia kell legalább a kezdeményezés címét, tárgyát és céljait). Amennyiben nincs nyilvánvaló és számottevő eltérés a javasolt kezdeményezés címét, tárgyát és célkitűzéseit illetően az eredeti és a fordítás között, akkor a Bizottság közzéteszi a fordítást ezen a honlapon.
A szervezők e-mail üzenetben kérhetik a kezdeményezés fordításának elkészítését az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságtól (EGSZB) a citizensinitiative@eesc.europa.eu címen (ez a lehetőség valamennyi hivatalos uniós nyelvre vonatkozik, kivéve az írt). Az EGSZB csak a javasolt kezdeményezés címének, tárgyának és célkitűzéseinek fordítását készíti el. Amennyiben a szervezők le kívánják fordítani a Szerződéseknek a kezdeményezéssel összefüggő rendelkezéseit, a kezdeményezés mellékleteit vagy az általuk készített jogszabálytervezetet is le kívánják fordítani, a fordításról maguknak kell gondoskodniuk.

A támogatás és a finanszírozás átláthatósága

A szervezőknek a nyilvántartásba vételkor és a teljes eljárás folyamán naprakész tájékoztatással kell szolgálniuk a javasolt kezdeményezés valamennyi olyan támogatási és finanszírozási forrásáról, amelynek éves összege szponzoronként meghaladja az 500 eurót

Figyelem: a szervezők mindaddig bármikor visszavonhatják a javasolt kezdeményezést, amíg nem küldtek be támogató nyilatkozatokat igazolás céljából a tagállami hatóságnak. A visszavonás visszafordíthatatlan. A szervezők által visszavont kezdeményezést nem lehet újraindítani, és az összegyűjtött támogató nyilatkozatok érvénytelenné és semmissé válnak.

A visszavont – visszavontként megjelölt – kezdeményezések továbbra is megtekinthetőek e honlapon, a Archivált kezdeményezések rovatban.

A nyilvántartásba vételről bővebben a GYFK rovatban olvashat.