Navigation path

Početna Kontakt Karta <em>web</em>-mjesta

O građanskoj inicijativi

Pronalaženje inicijative

Pokretanje inicijative

 • RSS
Postupak korak po korak
Registracija predložene građanske inicijative na ovim internetskim stranicama

Prije nego što počnu prikupljati izjave građana o potpori, organizatori moraju zatražiti registraciju predložene inicijative na ovim internetskim stranicama.

Za registriranje predložene inicijative organizatori moraju dostaviti sljedeće informacije na jednom od službenih jezika EU-a:

 • naziv predložene građanske inicijative (najviše 100 znakova),
 • predmet (najviše 200 znakova),
 • ciljevi predložene građanske inicijative zbog kojih se Komisija poziva na djelovanje (najviše 500 znakova),
 • odredbe Ugovorâ koje organizatori smatraju relevantnima za predloženu mjeru,
 • osobni podaci sedam članova odbora (puna imena, poštanske adrese, državljanstva i datumi rođenja), posebno navodeći predstavnika i njegova zamjenika te njihove adrese e-pošte i telefonske brojeve
 • dokumenti kojima se dokazuju puna imena, poštanske adrese, državljanstva i datumi rođenja svih sedam članova građanskog odbora
 • svi izvori financiranja i potpore predložene građanske inicijative (poznati u vrijeme registriranja) u iznosu većem od 500 EUR po godini i po sponzoru.

Ako žele, organizatori mogu pružiti i sljedeće informacije:

 • adresa internetske stranice predložene inicijative (ako postoji),
 • prilog (najviše 5 MB) s detaljnijim informacijama o predmetu, ciljevima i pozadini predložene građanske inicijative,
 • nacrt pravnog akta (najviše 5 MB).

Registrirajte predloženu inicijativu

Uvjeti

Komisija će registrirati predloženu inicijativu u roku od 2 mjeseca od primitka zahtjeva ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

 • sastavljen je građanski odbor i određene su osobe za kontakt;
 • razvidno je da predložena građanska inicijativa ne izlazi iz okvira ovlasti Komisije da podnese prijedlog pravnog akta Unije za provedbu Ugovorâ;
 • predložena građanska inicijativa nije očito uvredljiva, isprazna i uznemirujuća; i
 • razvidno je da predložena građanska inicijativa nije u suprotnosti s vrijednostima Unije, kako su utvrđene u članku 2. Ugovora o Europskoj uniji.

Objavljivanje

Sve registrirane inicijative objavljuju se na ovim internetskim stranicama.

Upravljanje predloženom inicijativom

Nakon registracije predložene građanske inicijative, predstavnik i zamjenik građanskog odbora imaju pristup sigurnom računu na ovoj stranici PDF, gdje mogu pronaći informacije o daljnjim koracima postupka i upravljati svim podacima dostavljenima Komisiji u vezi s predloženom inicijativom.

Jezici

Organizatori mogu nakon registracije na svoj račun prenijeti prijevode predložene inicijative na druge službene jezike EU-a (barem naziv, predmet i ciljeve). Ako ne postoji očigledna i značajna neusklađenost između izvornika i prijevoda naziva, predmeta i ciljeva predložene inicijative, Komisija će prijevode objaviti na ovim internetskim stranicama.

Transparentnost povezana s potporom i financiranjem

U vrijeme registracije i tijekom postupka organizatori su dužni dostaviti ažurirane informacije o svim izvorima potpore i financiranja u iznosu većem od 500 EUR po godini i po sponzoru.

Napomena: organizatori mogu u bilo koje vrijeme povući registriranu inicijativu prije nego što izjave o potpori predaju nadležnom tijelu na provjeru. Povlačenje inicijative nepovratan je postupak. Povučenu inicijativu nije moguće ponovo pokrenuti, a sve prikupljene izjave o potpori postaju ništavne.

Povučenim inicijativama, tako označenima, i dalje će se moći pristupiti s pomoću ovih internetskih stranica u odjeljku zastarjele inicijative.

Za više informacija o registraciji pogledajte Najčešća pitanja.