Navigation path

Etusivu Yhteydenotot Sivukartta

Tietoa kansalaisaloitteesta

Hae kansalaisaloitteita

Kansalaisaloitteen järjestäminen

Lisätietoa

 • RSS
Menettely vaihe vaiheelta
Aloite-ehdotuksen rekisteröinti tällä sivustolla

Ennen kuin kansalaisaloitteen järjestäjät voivat aloittaa tuenilmausten keruun kansalaisilta, heidän on pyydettävä aloite-ehdotuksensa rekisteröintiä tämän sivuston kautta.

Pyynnössä järjestäjien on ilmoitettava seuraavat tiedot jollakin EU:n virallisista kielistä:

 • ehdotetun kansalaisaloitteen nimi (enintään 100 merkkiä)
 • aloitteen aihe (enintään 200 merkkiä)
 • aloitteen tavoitteet (enintään 500 merkkiä)
 • EU:n perussopimusten kohdat, joihin aloite järjestäjien mukaan perustuu
 • kansalaistoimikunnan 7 jäsenen henkilötiedot (nimi, osoite, kansalaisuus ja syntymäaika), maininta, ketkä heistä ovat toimikunnan edustaja ja varaedustaja, sekä edustajien sähköpostiosoitteet ja puhelinnumerot
 • asiakirjat, joilla todistetaan kansalaistoimikunnan 7 jäsenen täydellinen nimi, postiosoite, kansalaisuus ja syntymäaika
 • kaikki kansalaisaloite-ehdotuksen (rekisteröintihetkellä tiedossa olevat) tuki- ja rahoituslähteet, joista saadun tuen tai rahoituksen arvo on yli 500 euroa vuodessa rahoittajaa kohti.

Järjestäjät voivat halutessaan toimittaa myös seuraavat:

 • aloite-ehdotuksen verkkosivuston osoitteen
 • liitetiedoston (enintään 5 MB), jossa on tarkempia tietoja aloite-ehdotuksen aiheesta, tavoitteista ja taustasta
 • säädösluonnoksen (enintään 5 MB).

Pyydä kansalaisaloite-ehdotuksen rekisteröintiä

Rekisteröintiehdot

Komissio rekisteröi kansalaisaloite-ehdotuksen 2 kuukauden kuluessa siitä, kun rekisteröintiä on pyydetty, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

 • kansalaistoimikunta on perustettu ja yhteyshenkilöt nimetty
 • ehdotettu kansalaisaloite ei ylitä komission toimivaltaa tehdä ehdotus unionin säädökseksi, jolla sovelletaan perussopimuksia
 • ehdotettu kansalaisaloite ei ole oikeuden väärinkäyttöä, aiheeton tai haitantekotarkoituksessa tehty
 • ehdotettu aloite ei ole Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklassa kuvattujen EU:n arvojen vastainen.

Julkaiseminen

Kaikki rekisteröidyt kansalaisaloitteet julkaistaan tällä sivustolla.

Kansalaisaloite-ehdotuksen seuranta ja käsittely

Kun aloite-ehdotus on rekisteröity, kansalaistoimikunnalle perustetaan tälle sivustolle suojattu käyttäjätili PDF, jota toimikunnan edustajalla ja varaedustajalla on oikeus käyttää. Tilin kautta he saavat tietoa menettelyn vaiheista ja voivat toimittaa aloite-ehdotukseen liittyvät tiedot ja aineistot komissiolle.

Kielet

Rekisteröinnin jälkeen järjestäjät voivat lisätä käyttäjätililleen käännöksiä aloite-ehdotuksestaan (vähintään aloitteen nimi, aihe ja tavoitteet) muilla EU:n virallisilla kielillä. Jos aloitteen alkuperäisen ja käännetyn version nimi, aihe ja tavoitteet eivät poikkea selvästi toisistaan, käännös julkaistaan tällä komission sivustolla.
Kansalaisaloitteen järjestäjät voivat halutessaan pyytää käännöksiä Euroopan talous- ja sosiaalikomitean käännösyksiköstä. Aloite-ehdotuksesta käännetään tällöin vain nimi, aihe ja tavoitteet. Käännöksiä voi pyytää muihin EU:n virallisiin kieliin paitsi iirin kieleen. Pyyntö lähetetään sähköpostiosoitteeseen citizensinitiative@eesc.europa.eu. Jos järjestäjät haluavat käyttää erikielisiä versioita myös aloitetta koskevista EU:n perussopimusten kohdista, liitteistä tai laatimastaan säädösluonnoksesta, heidän on toimitettava nämä käännökset itse.

Tuki- ja rahoituslähteiden julkisuus

Järjestäjien on ilmoitettava rekisteröintihetkellä ja koko menettelyn aikana ajantasaiset tiedot kaikista tuki- ja rahoituslähteistä, joista aloite saa tukea yli 500 euron arvosta vuodessa rahoittajaa kohden.

Huom. Järjestäjät voivat peruuttaa rekisteröidyn aloitteen milloin tahansa ennen tuenilmausten lähettämistä kansallisen viranomaisen tarkistettaviksi. Peruutus on lopullinen: jos aloite peruutetaan, sitä ei voi aktivoida uudelleen, ja kerätyt tuenilmaukset mitätöidään.

Peruutetut aloitteet jäävät näkyviin tämän sivuston osioon Arkistoidut kansalaisaloitteet.

Lisätietoja rekisteröinnistä on Usein kysyttyä -osiossa.