Navigation path

Avaleht Kontakt Sisujuht

Kodanikualgatuse kohta

Leidke algatus

Algatuse korraldamine

Täiendav teave

 • RSS
Menetlus lahtiseletatuna
Kavandatud algatuse registreerimine käesoleval veebisaidil

Enne kui korraldajad saavad alustada kodanikelt toetusavalduste kogumist, peavad nad taotlema oma kavandatud algatuse registreerimist käesoleval veebisaidil.

Kavandatud algatuse registreerimiseks peavad korraldajad esitama järgmise teabe ELi ühes ametlikus keeles:

 • kavandatud kodanikualgatuse pealkiri (kuni 100 tähemärki);
 • kavandatud kodanikualgatuse sisu (kuni 200 tähemärki);
 • kavandatud kodanikualgatuse eesmärgid, mille suhtes kutsutakse komisjoni üles võtma meetmeid (kuni 500 tähemärki);
 • aluslepingute sätted, mida korraldajad kavandatava meetme puhul asjakohaseks peavad;
 • komitee seitsme nõutava liikme isikuandmed (täielik nimi, postiaadress, kodakondsus ja sünniaeg), tõstes eraldi esile esindaja ja tema asendaja ning nende e-posti aadressid ja telefoninumbrid;
 • dokumendid, millega tõendatakse kodanike komitee 7 liikme täielik nimi, postiaadress, kodakondsus ja sünniaeg
 • kavandatud kodanikualgatuse kõik toetus- ja rahastamisallikad (selle registreerimise ajal), mille väärtus ületab 500 eurot sponsori kohta aastas.

Vabal valikul võivad nad esitada:

 • kavandatud algatust käsitleva veebisaidi aadressi (kui see on olemas);
 • lisa (maksimaalselt 5 MB), kus leidub üksikasjalikum teave kavandatud kodanikualgatuse sisu, eesmärkide ja tausta kohta;
 • õigusakti eelnõu (maksimaalselt 5 MB).

Registreeri kavandatud algatus

Tingimused

Komisjon registreerib kavandatud algatuse 2 kuu jooksul eeldusel, et:

 • kodanike komitee on moodustatud ja kontaktisikud määratud;
 • kavandatud kodanikualgatus ei jää ilmselgelt välja komisjoni volituste ulatusest, mille kohaselt komisjon on pädev esitama ELi õigusakti ettepaneku aluslepingute rakendamiseks;
 • kavandatud kodanikualgatus ei ole ilmselgelt ebaõiglane, põhjendamatu ega pahatahtlik;
 • kavandatud kodanikualgatus ei ole ilmselgelt vastuolus ELi väärtustega, mis on sätestatud Euroopa Liidu lepingu artiklis 2.

Avaldamine

Kõik registreeritud algatused avaldatakse käesoleval veebisaidil.

Kavandatud algatuse haldamine

Kui kavandatud algatus on registreeritud, on kodanike komitee esindajal ja tema asendajal juurdepääs turvalisele kontole käesoleval veebisaidil PDF, kust nad saavad teavet menetluse järgmiste etappide kohta ja hallata kõiki komisjonile esitatud toetusvaldusi oma kavandatud algatuse raames.

Keeled

Pärast registreerimist saavad korraldajad laadida oma kontole üles kavandatud algatuse tõlked mõnes teises ELi ametlikus keeles (vähemalt pealkirja, sisu ja eesmärgid). Kui kavandatud algatuse pealkirja, teema ja eesmärkide puhul ei esine originaalteksti ja tõlke vahel ilmseid ning märkimisväärseid ebakõlasid, avaldab komisjon käesoleval veebisaidil ka asjaomased tõlked.
Teise võimalusena võivad korraldajad saata e-kirja Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele (EMSK) – citizensinitiative@eesc.europa.eu – ning paluda neilt tõlked (see hõlmab kõiki ELi ametlikke keeli, v.a iiri keel). EMSK esitab ainult kavandatud algatuste pealkirja, teema ja eesmärkide tõlked. Kui korraldajad soovivad tõlkida ka asjakohaseks peetava asutamislepingu või selle lisa sätteid või oma seadusandliku akti eelnõu, peavad nad esitama asjaomased tõlked ise.

Toetuste ja rahastamise läbipaistvus

Korraldajad peavad registreerimisel ja kogu menetluse jooksul esitama ajakohast teavet toetus- ja rahastamisallikate kohta, mille väärtus ületab 500 eurot sponsori kohta aastas.

NB: Korraldajad võivad registreeritud algatuse tagasi võtta igal ajal enne seda, kui nad saadavad toetusavaldused riiklikule asutusele kontrollimiseks. Tagasivõtmine on pöördumatu toiming. Tagasivõetud algatust ei ole võimalik jätkata ning kõik kogutud toetusavaldused muutuvad kehtetuks.

Tagasivõetud algatused, mis on vastavalt märgistatud, jäävad nähtavaks käesoleva veebisaidi Arhiveeritud algatused osas.

Lisateavet registreerimise kohta leiate korduvatest küsimustest.