Navigation path

Förstasida Kontakt Översikt

Om medborgarinitiativet

Hitta ett initiativ

Organisera ett initiativ

Mer information

  • RSS
Medborgarinitiativet steg för steg
Skaffa information och bilda en medborgarkommitté
 
Registrera initiativförslaget
Högst två månader
Få namninsamlingssystemet godkänt
Högst en månad
Namninsamling på papper eller på nätet
Högst tolv månader
Kontroll av underskrifter
Högst tre månader
Lämna in initiativet till kommissionen
 
Prövning, utfrågning i Europaparlamentet och kommissionens svar
Högst tre månader
Om kommissionen beslutar att gå vidare med initiativet -> lagstiftningsförfarandet startar
Skaffa information och bilda en medborgarkommitté

Läs på

Innan du drar i gång ett medborgarinitiativ bör du fundera över om det är det bästa sättet att föra fram din idé. Tänk på att ett medborgarinitiativ ska vara en uppmaning till kommissionen att föreslå ny lagstiftning.

Om du vill organisera ett medborgarinitiativ bör du noga läsa informationen här på webbplatsen, särskilt följande sidor:

Du kan också kontakta de här organisationerna för att be om information eller hjälp eller för att diskutera möjliga medborgarinitiativ.

Medborgarkommittén – initiativets organisatör

Ett medborgarinitiativ måste läggas fram av en medborgarkommitté som ska bestå av minst sju EU-medborgare som har uppnått rösträttsålder för Europaparlamentsval (18 år utom i Österrike, där rösträttsåldern är 16 år) och som bor i minst sju olika EU-länder. De behöver inte vara medborgare i sju olika länder men alla måste vara medborgare i ett EU-land.

Kommittén är initiativets officiella organisatör och ansvarar för alla steg i förfarandet.

Kommittén måste utse en företrädare och en ersättare bland sina medlemmar, som ska tala och handla på kommitténs vägnar. De kommer att fungera som kommissionens kontaktpersoner under hela förfarandet.

Europaparlamentsledamöter får inte räknas med bland de sju medborgare som krävs för en medborgarkommitté.

Frågor och svar om medborgarkommittén