Navigation path

Domov Kontakt Zemljevid spletišča

O evropski državljanski pobudi

Iskanje pobude

Organizirajte pobudo

Več informacij

  • RSS
Postopek in pravila
Priprava in ustanovitev državljanskega odbora

Priprava

Vsem, ki bi radi pripravili pobudo, priporočamo, naj najprej preverijo, ali je evropska državljanska pobuda resnično najboljši način za uresničevanje njihovih ciljev. Pri tem naj upoštevajo, da je državljanska pobuda poziv Evropski komisiji, naj pripravi zakonodajni predlog.

Kot organizator morate zato pred začetkom priprave državljanske pobude skrbno prebrati informacije na tem spletišču. Še posebej pozorno preberite naslednja razdelka:

Nekatere organizacije so pripravile tudi spletne strani, na katerih boste našli dodatne informacije, pomoč ali možnosti za izmenjavo zamisli o morebitnih državljanskih pobudah.

Državljanski odbor: priprava evropske državljanske pobude

Državljansko pobudo predlaga državljanski odbor, sestavljen iz najmanj sedmih državljanov EU, ki so dovolj stari, da lahko volijo na volitvah v Evropski parlament (18 let, razen v Avstriji, kjer je ta starost 16 let) in ki prebivajo v vsaj sedmih različnih državah članicah EU. Ni nujno, da so organizatorji državljani sedmih različnih držav članic, morajo pa biti državljani ene od držav EU.

Državljanski odbor velja za uradnega „organizatorja“ pobude in je odgovoren za celoten potek in izvedbo pobude.

Odbor izmed svojih članov imenuje predstavnika in njegovega namestnika, ki zastopata državljanski odbor. Predstavnik in namestnik sta kontaktni osebi, ki ves čas postopka povezujeta odbor in Evropsko komisijo.

Poslancev Evropskega parlamenta ni mogoče šteti za člane državljanskega odbora za namen izpolnitve pogoja glede najmanjšega števila državljanov, potrebnega za ustanovitev državljanskega odbora (7 državljanov).

Podrobneje o državljanskih odborih v razdelku Pogosta vprašanja.