Navigation path

Domovská stránka Kontakt Mapa webovej lokality

Informácie o iniciatíve občanov

Vyhľadať iniciatívu

Začať iniciatívu

  • RSS
Postup krok za krokom
Príprava a vytvorenie občianskeho výboru
 
Registrácia navrhovanej iniciatívy občanov
Maximálne počas 2 mesiacov
Osvedčenie online systému zberu
Maximálne 1 mesiac
Zber vyhlásení o podpore v papierovej forme a/alebo online
Maximálne počas 12 mesiacov
Overovanie vyhlásení o podpore
Maximálne počas 3 mesiacov
Predloženie iniciatívy Komisii
 
Posúdenie iniciatívy Komisiou, verejné vypočutie v Európskom parlamente a stanovisko Komisie
Maximálne počas 3 mesiacov
Ak sa Komisia rozhodne konať na základe vašej iniciatívy -> začne sa legislatívny postup
Príprava a vytvorenie občianskeho výboru

Príprava

Občania, ktorí uvažujú o začatí iniciatívy by mali najskôr zvážiť, či je európska iniciatíva občanov najvhodnejší nástroj na realizáciu ich zámeru a mali by prihliadnuť na to, že prostredníctvom iniciatívy občanov sa vyzýva Európska komisia, aby predložila návrh právneho predpisu.

Potenciálni organizátori by si preto v rámci prípravy iniciatívy občanov mali pozorne prečítať informácie na tejto webovej lokalite a zamerať sa najmä na tieto stránky:

Takisto máte možnosť sa obrátiť na organizácie ponúkajúce informácie, poradenstvo alebo priestor na výmenu informácií o možných iniciatívach občanov.

Občiansky výbor: organizátor iniciatívy občanov

Iniciatívu občanov navrhuje občiansky výbor, ktorý tvoria aspoň 7 občania EÚ minimálne vo veku, keď sú oprávnení hlasovať vo voľbách do Európskeho parlamentu (18 rokov s výnimkou Rakúska, kde je veková hranica práva voliť znížená na 16 rokov), s pobytom v najmenej 7 rozličných členských štátoch EÚ. Nemusí ísť o občanov 7 rozličných členských štátov, musia však mať občianstvo členského štátu EÚ.

Tento výbor sa považuje za oficiálneho „organizátora“ iniciatívy a zodpovedá za riadenie celého postupu.

Členovia výboru musia spomedzi seba určiť jedného zástupcu a náhradníka, ktorí budú komunikovať v ich mene a zastupovať výbor. Budú vystupovať ako kontaktné osoby, ktoré počas celého procesu zabezpečia spojenie medzi občianskym výborom a Komisiou.

Poslanci Európskeho parlamentu sa nezapočítavajú do minimálneho počtu 7 členov požadovaného na vytvorenie občianskeho výboru.

Viac informácií o občianskom výbore nájdete v najčastejších otázkach.