Navigation path

Domovská stránka Kontakt Mapa webovej lokality

Informácie o iniciatíve občanov

Vyhľadať iniciatívu

Organizácia iniciatívy

Ďalšie informácie

  • RSS
Postup krok za krokom
Príprava a vytvorenie občianskeho výboru

Príprava

Občania, ktorí uvažujú o začatí iniciatívy, by mali najskôr zvážiť, či je európska iniciatíva občanov najvhodnejší nástroj na realizáciu ich zámeru a mali by prihliadnuť na to, že prostredníctvom iniciatívy občanov sa vyzýva Európska komisia, aby predložila návrh právneho predpisu.

Potenciálni organizátori by si preto v rámci prípravy iniciatívy občanov mali pozorne prečítať informácie na tejto webovej lokalite a zamerať sa najmä na tieto stránky:

V prípade, že hľadáte viac informácií, poradenstvo alebo priestor na výmenu informácií o možných iniciatívach občanov, môžete sa obrátiť aj na organizácie z tohto zoznamu.

Občiansky výbor: organizátor iniciatívy občanov

Iniciatívu občanov navrhuje občiansky výbor, ktorý tvoria aspoň 7 občania EÚ minimálne vo veku, keď sú oprávnení hlasovať vo voľbách do Európskeho parlamentu (od 18 rokov s výnimkou Rakúska, kde je veková hranica pre právo voliť 16 rokov), s pobytom v najmenej 7 rozličných členských štátoch EÚ. Nemusí ísť o občanov 7 rozličných členských štátov, musia však mať občianstvo členského štátu EÚ.

Tento výbor sa považuje za oficiálneho „organizátora“ iniciatívy a zodpovedá za riadenie celého postupu.

Členovia výboru musia spomedzi seba určiť jedného zástupcu a náhradníka, ktorí budú komunikovať v ich mene a zastupovať výbor. Budú vystupovať ako kontaktné osoby, ktoré počas celého postupu zabezpečia spojenie medzi občianskym výborom a Komisiou.

Poslanci Európskeho parlamentu sa nezapočítavajú do minimálneho počtu 7 členov požadovaného na vytvorenie občianskeho výboru.

Viac informácií o občianskom výbore nájdete v najčastejších otázkach.