Navigation path

Prima pagină Contact Harta site-ului

Despre iniţiativa cetăţenească

Căutaţi o iniţiativă

Lansaţi o iniţiativă

  • RSS
Procedura pas cu pas
Pregătirea şi înfiinţarea unui comitet al cetăţenilor

Pregătirea

Cetăţenii care doresc să lanseze o iniţiativă trebuie să evalueze, mai întâi, dacă iniţiativa cetăţenească europeană este, într-adevăr, cea mai bună modalitate prin care îşi pot promova ideea, având în vedere că o iniţiativă trebuie să fie o invitaţie adresată Comisiei de a propune legislaţie.

Pentru a pregăti o iniţiativă cetăţenească, organizatorii trebuie să citească atent informaţiile de pe acest site şi să consulte în special rubricile:

Dacă aveţi nevoie de mai multe informaţii sau de asistenţă ori dacă doriţi să faceţi schimb de idei cu privire la posibile iniţiative cetăţeneşti, consultaţi şi organizaţiile pe care le puteţi accesa aici.

Comitetul cetăţenilor: organizatorul iniţiativei cetăţeneşti

Iniţiativele cetăţeneşti trebuie propuse de un comitet al cetăţenilor format din cel puţin 7 cetăţeni ai UE a căror vârstă le permite să voteze la alegerile pentru Parlamentul European (care au împlinit 18 ani, cu excepţia cetăţenilor austrieci, care pot vota începând de la 16 ani) şi care trăiesc în cel puţin 7 state membre diferite. Aceştia nu trebuie să fie cetăţeni ai unui număr de 7 state membre diferite, însă trebuie să aibă cetăţenia unui stat membru al UE.

Acest comitet este considerat „organizator” oficial al iniţiativei şi răspunde de gestionarea întregii proceduri.

Comitetul trebuie să desemneze, dintre membrii săi, un reprezentant şi un supleant care să vorbească şi să acţioneze în numele lor. Aceştia vor fi persoanele de contact care vor face legătura între comitet şi Comisie pe parcursul întregii proceduri.

Membrii Parlamentului European nu pot fi socotiţi în scopul atingerii numărului minim de 7 cetăţeni necesar pentru a forma un comitet al cetăţenilor.

Pentru mai multe informaţii referitoare la comitetele cetăţeneşti, consultaţi rubrica Întrebări şi răspunsuri.