Navigation path

Strona główna Kontakt Mapa strony

Europejska inicjatywa obywatelska

Jak znaleźć inicjatywę

Jak zorganizować inicjatywę

Więcej informacji

  • RSS
Procedura krok po kroku
Przygotowania i utworzenie komitetu obywatelskiego

Przygotowania

Osoby rozważające wystąpienie z inicjatywą powinny najpierw sprawdzić, czy europejska inicjatywa obywatelska jest rzeczywiście najlepszym sposobem na wcielenie w życie ich pomysłu. Należy pamiętać, że inicjatywa obywatelska musi być dla Komisji Europejskiej wezwaniem do zaproponowania nowych przepisów.

W ramach przygotowań do wystąpienia z inicjatywą obywatelską przyszli organizatorzy powinni uważnie przeczytać informacje udostępnione w tym portalu, a zwłaszcza zapoznać się z treścią następujących stron:

Można również zwrócić się o dalsze informacje lub pomoc do organizacji wymienionych tutaj lub skonsultować z nimi pomysły, które mogą być przedmiotem inicjatyw obywatelskich.

Komitet obywatelski: organizatorzy inicjatywy obywatelskiej

Inicjatywę obywatelską musi zaproponować komitet obywatelski składający się z co najmniej 7 obywateli UE, którzy osiągnęli wiek uprawniający do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego (18 lat z wyjątkiem Austrii, gdzie głosować można w wieku lat 16) oraz którzy mieszkają w przynajmniej 7 różnych państwach członkowskich. Nie muszą oni być obywatelami 7 różnych państw członkowskich, ale każdy z nich musi posiadać obywatelstwo kraju UE.

Komitet taki jest uznawany za oficjalnego „organizatora” inicjatywy i odpowiada za przeprowadzenie jej przez wszystkie etapy procedury.

Komitet musi wyznaczyć spośród swoich członków reprezentanta i jego zastępcę, którzy będą wypowiadać się i podejmować działania w jego imieniu. Będą oni pełnić rolę osób do kontaktu pośredniczących między komitetem a Komisją na wszystkich etapach procedury.

Posłów do Parlamentu Europejskiego nie wlicza się do celów osiągnięcia minimalnej liczby 7 obywateli wymaganych do utworzenia komitetu obywatelskiego.

Więcej informacji o komitetach obywatelskich: zobacz dział FAQ