Navigation path

Home Contact Sitemap

Over het burgerinitiatief

Een burgerinitiatief zoeken

Een burgerinitiatief organiseren

Meer informatie

  • RSS
De procedure stap voor stap
U richt een burgercomité op

Een goede voorbereiding is belangrijk

Als u van plan bent een burgerinitiatief te starten, moet u eerst nagaan of dit wel de beste manier is om uw idee onder de aandacht te brengen. U moet er rekening mee houden dat een burgerinitiatief een oproep aan de Europese Commissie is om een wetsvoorstel in te dienen.

Wie een burgerinitiatief wil organiseren, moet eerst deze website zorgvuldig lezen, met name de volgende pagina's:

Wilt u nog meer informatie of hulp, of wilt u ideeën uitwisselen over mogelijke burgerinitiatieven, dan kunt u contact opnemen met deze organisaties.

Het burgercomité: de organisatoren van het burgerinitiatief

Een voorstel voor een burgerinitiatief moet worden ingediend door een burgercomité van minstens 7 EU-burgers die oud genoeg zijn om aan de Europese verkiezingen mee te doen (18 jaar, behalve in Oostenrijk, waar 16 jaar oud genoeg is) en die in minstens 7 verschillende EU-landen wonen. Er hoeven geen 7 verschillende nationaliteiten mee te doen, maar iedereen moet wel de nationaliteit van een EU-land hebben.

Het comité wordt beschouwd als de officiële "organisator" van het initiatief en moet de hele procedure beheren.

Het moet onder zijn leden een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger aanwijzen, die namens het comité zullen optreden. Zij zorgen gedurende de gehele procedure voor de contacten tussen het comité en de Europese Commissie.

Leden van het Europees Parlement tellen niet mee voor het minimumaantal van 7 comitéleden.

Meer informatie over het burgercomité leest u in de Veelgestelde vragen.