Navigation path

Leathanach baile Teagmháil Léarscáil an tsuímh

Faoi thionscnamh na saoránach

Aimsigh tionscnamh

Tionscnamh a eagrú

Breis eolais

  • RSS
An nós imeachta céim ar chéim
Coiste saoránach a ullmhú agus a bhunú

Ullmhú

Saoránaigh atá ag smaoineamh ar thionscnamh a eagrú, ba chóir dóibh a chinneadh i dtosach an é tionscnamh ó na saoránaigh an tslí is fearr chun an smaoineamh sin a chur chun cinn. Ní mór cuimhneamh gur iarratas ar an gCoimisiún Eorpach reachtaíocht a dhréachtú atá i dtionscnamh ó na saoránaigh.

Chun tionscnamh ó na saoránaigh a ullmhú, ba cheart d'eagraithe ionchasacha an fhaisnéis ar an láithreán gréasáin seo a léamh go cáiréiseach agus na leathanaigh seo a leanas go háirithe a sheiceáil:

Is féidir dul i gcomhairle leis na heagraíochtaí atá liostaithe anseo má tá tuilleadh faisnéise nó cúnaimh uait, nó chun smaointe faoi thionscnaimh fhéideartha ó na saoránaigh a roinnt.

An coiste saoránach: eagraí an tionscnaimh ó na saoránaigh

Ní mór coiste saoránach a bhunú chun tionscnamh ó na saoránaigh a mholadh. Ní mór ar a laghad seachtar saoránach den Aontas Eorpach a bheith ar an gcoiste sin, an seachtar sin a bheith ina gcónaí i seacht mBallstát éagsúla ar a laghadagus iad sean go leor le vóta a chaitheamh sna toghcháin do Pharlaimint na hEorpa (18 mbliana d'aois i ngach Ballstát seachas san Ostair, áit ar 16 an aois vótála). Ní gá gur náisiúnaigh ó 7 mBallstát éagsúla iad ach is gá náisiúntacht Ballstáit de chuid an Aontais a bheith acu.

Is é an coiste "eagraí" oifigiúil an tionscnaimh agus is air atá an cúram an nós imeachta a bhainistiú ó thús go deireadh.

Ní mór don choiste ionadaí agus ionadaí malartach a ainmniú as measc a chomhaltaí a labhróidh agus a ghníomhóidh ar son an choiste. Daoine teagmhála a bheidh sa bheirt sin a dhéanfaidh idirchaidreamh idir an coiste agus an Coimisiún le linn an nós imeachta.

Ní féidir Feisirí de chuid Pharlaimint na hEorpa a áireamh sa seachtar saoránach is gá chun coiste saoránach a chur le chéile.

Le breis eolais a fháil faoi choistí saoránach, féach Ceisteanna Coitianta.