Navigation path

Leathanach baile Teagmháil Léarscáil an tsuímh

Faoi thionscnamh na saoránach

Aimsigh tionscnamh

Seol tionscnamh

  • RSS
An nós imeachta céim ar chéim
Coiste saoránach a ullmhú agus a bhunú

Ullmhú

Saoránaigh atá ag smaoineamh ar thionscnamh a eagrú, ba chóir dóibh a mheas i dtosach an tionscnamh Eorpach an tslí is fearr chun an smaoineamh sin a chur chun cinn, toisc gur iarratas ar an gCoimisiún Eorpach reachtaíocht a dhréachtú atá i dtionscnamh ó na saoránaigh.

Chun tionscnamh ó na saoránaigh a ullmhú, ba cheart d'eagraithe ionchasacha an fhaisnéis ar an suíomh gréasáin seo a léamh go cáiréiseach agus na leathanaigh seo a leanas go háirithe a sheiceáil:

D'fhéadfadh sé gur mhian leat dul i gcomhairle leis na heagraíochtaí atá liostaithe anseo chun tuilleadh faisnéise nó cúnaimh a fháil, nó smaointe a roinnt leo faoi thionscnaimh ó na saoránaigh a d'fhéadfaí a eagrú.

Coiste na saoránach: eagraí thionscnamh na saoránach

Tionscnamh ó na saoránaigh, ní mór go molfadh coiste saoránach é, coiste ina mbeidh ar a laghad 7 saoránach AE atá sách sean le vótáil i dtoghcháin do Pharlaimint na hEorpa (18 mbliana d'aois seachas san Ostair, áit ar 16 mbliana d'aois an aois vótála) agus cónaí orthu i 7 mballstát éagsúil ar a laghad. Ní gá gur náisiúnaigh de chuid 7 mballstát éagsúil iad, cé gur gá go mbeadh náisiúntacht ballstáit de chuid an AE acu.

Meastar gurb é an coiste "eagraí" oifigiúil an tionscnaimh agus is é atá freagrach as an tionscnamh a bhainistiú tríd an nós imeachta ar fad.

Ní mór don choiste ionadaí agus ionadaí malartach a ainmniú as measc a bhall agus labhróidh siad agus gníomhóidh siad ar a shon. Iadsan a bheidh ina ndaoine teagmhála agus a dhéanfaidh idirchaidreamh idir an coiste agus an Coimisiún le linn an nós imeachta.

Ní féidir Feisirí de Pharlaimint na hEorpa a áireamh d'fhonn an t-íoslíon 7 saoránach is gá do choiste saoránach a chur le chéile.

Le breis eolais a fháil faoi choistí saoránach, féach Ceisteanna coitianta.