Navigation path

Etusivu Yhteydenotot Sivukartta

Tietoa kansalaisaloitteesta

Hae kansalaisaloitteita

Kansalaisaloitteen järjestäminen

Lisätietoa

  • RSS
Menettely vaihe vaiheelta
Aloitteen valmistelu ja kansalaistoimikunnan perustaminen

Valmistelu

Aloitteen tekemistä suunnittelevan kannattaa ensin arvioida, onko eurooppalainen kansalaisaloite paras tapa ajaa kyseessä olevaa asiaa. On tärkeää muistaa, että eurooppalaisella kansalaisaloitteella pyydetään komissiota tekemään lainsäädäntöehdotus.

Valmisteluvaiheessa on syytä perehtyä huolellisesti tämän sivuston tietoihin ja erityisesti seuraaviin sivuihin:

Voit myös kääntyä neuvonta- ja tukiorganisaatioiden puoleen, jos tarvitset lisätietoa tai apua tai haluat jakaa ideoita uusista mahdollisista kansalaisaloitteista.

Kansalaistoimikunta: kansalaisaloitteen järjestäjät

Kansalaisaloitteen voi tehdä vähintään 7 EU-kansalaisen muodostama kansalaistoimikunta, jossa on oltava vähintään 7:n eri EU-maan asukkaita. Toimikunnan jäsenten on oltava ikänsä puolesta oikeutettuja äänestämään Euroopan parlamentin vaaleissa (alaikäraja 18 vuotta kaikissa maissa paitsi Itävallassa, jossa äänioikeusikä on 16 vuotta). Heidän ei tarvitse olla 7:n eri EU-maan kansalaisia, mutta heidän on oltava jonkin EU-maan kansalaisia.

Tämä toimikunta katsotaan aloitteen viralliseksi järjestäjäksi, ja se vastaa aloitteen hallinnoinnista koko menettelyn ajan.

Kansalaistoimikunta nimittää keskuudestaan edustajan ja varaedustajan, joilla on valtuudet käyttää puhevaltaa ja toimia toimikunnan nimissä. He toimivat yhteyshenkilöinä, jotka huolehtivat yhteydenpidosta toimikunnan ja komission välillä koko menettelyn ajan.

Jos kansalaistoimikuntaan kuuluu Euroopan parlamentin jäseniä, heitä ei lasketa toimikunnan jäsenten vähimmäismäärään (7 henkilöä).

Lisätietoja on Usein kysyttyä -osiossa.