Navigation path

Avaleht Kontakt Sisujuht

Kodanikualgatuse kohta

Leidke algatus

Algatuse korraldamine

Täiendav teave

  • RSS
Menetlus lahtiseletatuna
Ettevalmistused ja kodanike komitee moodustamine

Ettevalmistused

Kodanikud, kes kaaluvad kodanikualgatuse käivitamist, peaksid kõigepealt hindama, kas Euroopa kodanikualgatus on parim moodus oma idee edendamiseks, pidades meeles, et kodanikualgatus peab olema üleskutse Euroopa Komisjonile uue seadusandliku ettepaneku tegemiseks.

Kodanikualgatuse ettevalmistamiseks peaksid potentsiaalsed korraldajad seega hoolikalt lugema käesolevat veebisaiti, eelkõige järgmisi lehekülgi:

Samuti võite ühendust võtta erinevate organisatsioonidega, kui soovite rohkem teavet või abi või jagada ideid võimalike kodanikualgatuste kohta.

Kodanike komitee: kodanikualgatuse korraldaja

Kodanikualgatuse saab kavandada kodanike komitee, mis koosneb vähemalt seitsmest ELi kodanikust, kes on piisavalt vanad, et hääletada Euroopa Parlamendi valimistel (16 Austrias ja 18 teistes liikmesriikides) ning elavad vähemalt seitsmes erinevas liikmesriigis. Nad ei pea olema 7 erineva liikmesriigi kodanikud, kuigi neil peab olema ELi liikmesriigi kodakondsus.

Seda komiteed loetakse algatuse ametlikuks korraldajaks ning see vastutab kogu menetluse haldamise eest.

Komitee peab määrama oma liikmete hulgast esindaja ning tema asendaja, kellel on õigus esineda ja tegutseda kodanike komitee nimel. Nemad on kontaktisikud komitee ja komisjoni vahelises suhtlemises kogu menetluse vältel.

Euroopa Parlamendi liikmeid ei saa arvestada miinimumarvu kodanike (7) hulka, kes saavad moodustada kodanike komitee.

Lisateavet kodanike komiteede kohta leiate korduvatest küsimustest.