Navigation path

Forside Kontakt Oversigt

Om borgerinitiativer

Find et initiativ

Organiser et initiativ

Læs mere

  • RSS
Proceduren trin for trin
Forberedelse og dannelse af en borgerkomité

Forberedelse

Inden du iværksætter et borgerinitiativ, bør du først overveje, om det er den bedste måde at føre din idé ud i livet på. Husk på, at et borgerinitiativ skal opfordre Kommissionen til at foreslå lovgivning.

Når du forbereder et borgerinitiativ, bør du grundigt læse oplysningerne her på webstedet, især følgende sider:

Du kan også rådføre dig med de organisationer, du finder her, hvis du ønsker mere information eller bistand, eller hvis du vil udveksle idéer til potentielle borgerinitiativer.

Borgerkomitéen: initiativtageren

Borgerinitiativer skal iværksættes af en borgerkomité bestående af mindst syv EU-borgere, der har nået den alder, hvor de får valgret til Europa-Parlamentet (18 år undtagen i Østrig, hvor man skal være 16), og som bor i mindst syv forskellige medlemslande. De behøver ikke at være statsborgere i syv forskellige medlemslande, men alle skal være statsborgere i et af EU's medlemslande.

Komitéen er den officielle initiativtager og har ansvaret for alle trin i proceduren.

Komitéen skal blandt sine medlemmer udpege en repræsentant og en stedfortræder, der kan tale og handle på komitéens vegne. Disse kontaktpersoner skal fungere som bindeled mellem komitéen og Kommissionen under hele proceduren.

Medlemmer af Europa-Parlamentet medregnes ikke blandt de syv borgere, der kræves for at danne en borgerkomité.

Du kan læse mere om borgerkomitéer i spørgsmål og svar.