Navigation path

Úvod Kontakty Mapa stránek

Občanská iniciativa

Vyhledávání iniciativ

Hodláte uspořádat iniciativu?

Další informace

  • RSS
Postup
Příprava a ustanovení výboru občanů

Příprava

Občané, kteří uvažují o organizování iniciativy, by měli nejprve zvážit, zda je iniciativa skutečně tím nejvhodnějším způsobem, jak danou myšlenku prosadit. Je nutné mít na paměti, že výsledkem iniciativy má být výzva Evropské komisi, aby k řešení daného problému přijala nový právní akt.

Zájemci o organizaci občanské iniciativy by si měli nejprve pečlivě přečíst informace na internetových stránkách, zejména:

Potřebujete-li další informace nebo se chcete poradit o organizaci občanské iniciativy, popř. navrhnout k diskusi novou iniciativu, můžete se obrátit na některou z těchto organizací.

Výbor občanů: organizátoři občanské iniciativy

Občanskou iniciativu navrhuje výbor složený z alespoň 7 občanů EU zastupujících 7 různých členských států (rozhoduje bydliště), kteří dosáhli věku, jenž je opravňuje k účasti ve volbách do Evropského parlamentu (tj. 18 let s výjimkou Rakouska, kde je tato hranice stanovena na 16 let). Nemusí mít nutně každý jinou státní příslušnost, ale musí být všichni občané EU.

Výbor plní roli oficiálního organizátora a odpovídá za řízení iniciativy v celém průběhu jejího trvání.

Členové výboru musí mezi sebou zvolit svého zástupce a jeho náhradníka, kteří budou jménem výboru jednat a budou jeho mluvčími. Tyto kontaktní osoby budou během celého postupu zprostředkovávat styk výboru s Komisí.

Do požadovaného počtu členů výboru (tj. 7) se nezapočítávají poslanci Evropského parlamentu.

Další informace o výboru občanů najdete v častých otázkách.