Navigation path

Начало За контакти Карта на сайта

За гражданската инициатива

Открийте инициатива

Организиране на инициатива

Още информация

  • RSS
Процедурата стъпка по стъпка
Подготовка и учредяване на граждански комитет

Подготовка

Гражданите, които смятат да започнат инициатива, трябва първо да обмислят дали Европейската гражданска инициатива е най-добрият начин за популяризиране на тяхната идея, като имат предвид, че гражданската инициатива трябва да бъде покана към Комисията за предлагане на законодателство.

За да подготвят гражданска инициатива, потенциалните организатори трябва да прочетат внимателно предоставената на този уебсайт информация и да обърнат по-специално внимание на следните страници:

Можете също така да се обърнете към организациите, които ще откриете тук, за повече информация или помощ или за да споделите идеите си за евентуални граждански инициативи.

Гражданският комитет: организаторът на гражданската инициатива

Дадена гражданска инициатива трябва да бъде предложена от граждански комитет, съставен от поне 7 граждани на ЕС на възраст, която им дава право да гласуват на избори за Европейски парламент (18 години освен в Австрия, където възрастта е 16 години), и живеещи в най-малко 7 различни страни членки. Не е задължително те да са граждани на 7 различни държави членки, но трябва да бъдат граждани на държава от ЕС.

Комитетът се счита за официален „организатор“ на инициативата и носи отговорност за управлението на процедурата.

Членовете на комитета трябва да определят представител и негов заместник, които да говорят и действат от името на комитета. Това ще са лицата за контакт, които ще осъществяват връзката между комитета и Комисията по време на процедурата.

Членове на Европейския парламент не могат да са сред 7-те граждани, необходими за формирането на граждански комитет.

За повече информация относно гражданския комитет, вижте често задаваните въпроси.