Navigation path

Förstasida Kontakt Översikt

Om medborgarinitiativet

Hitta ett initiativ

Organisera ett initiativ

Mer information

  • RSS
Medborgarinitiativet steg för steg
Skaffa information och bilda en medborgarkommitté
 
Registrera initiativförslaget
Högst två månader
Få namninsamlingssystemet godkänt
Högst en månad
Namninsamling på papper eller på nätet
Högst tolv månader
Kontroll av underskrifter
Högst tre månader
Lämna in initiativet till kommissionen
 
Prövning, utfrågning i Europaparlamentet och kommissionens svar
Högst tre månader
Om kommissionen beslutar att gå vidare med initiativet -> lagstiftningsförfarandet startar
Namninsamling

Så snart registreringen av initiativförslaget har bekräftats kan organisatörerna börja samla in underskrifter från allmänheten. De har ett år på sig att samla in det antal som krävs (en miljon totalt och ett minsta antal underskrifter i minst sju länder – se Minsta antal underskrifter per EU-land nedan).

Skydd av personuppgifter

Under hela förfarandet måste organisatörerna uppfylla gällande dataskyddslagstiftning. Innan de börjar samla in underskrifter måste de bland annat informera dataskyddsmyndigheterna i det eller de EU-länder där uppgifterna kommer att behandlas. Läs mer om skydd av personuppgifter

Stödförklaringsformulär

Vid namninsamlingen måste organisatörerna använda särskilda formulär som följer mallarna i bilaga III till förordningen om medborgarinitiativet och innehåller all nödvändig information om initiativförslaget. Informationen måste vara identisk med de uppgifter om initiativet som finns här på webbplatsen.

Vilka uppgifter undertecknarna ska fylla i beror på vilket EU-land de kommer från.

Organisatörerna kan via sitt användarkonto ladda ner förifyllda formulär som redan innehåller all nödvändig information om deras initiativ och som kan anpassas till det land där de ska samla in underskrifter. Kommissionens program för namninsamling innehåller också webbformulär för varje land.

Läs mer om vilka uppgifter som krävs i de olika länderna

Namninsamling på papper eller på nätet

Underskrifter kan samlas in på papper och på nätet. Innan organisatörerna börjar namninsamlingen på nätet måste de be den behöriga nationella myndigheten att godkänna namninsamlingssystemet. De ska också lägga ut myndighetens intyg på sin webbplats.

Språkversion av stödförklaringsformuläret

Stödförklaringsformulären innehåller information om initiativförslaget och olika fält som undertecknarna ska fylla i.

Informationen om initiativet måste vara på något av de språk som initiativet har publicerats på här på webbplatsen (original eller översättning). Om ett initiativ bara finns på engelska på webbplatsen måste informationen om initiativet i formuläret också vara på engelska.

Själva formuläret kan vara på vilket officiellt EU-språk som helst.

Minsta antal underskrifter per EU-land

Organisatörerna behöver inte samla in underskrifter i alla EU-länder. De behöver dock ett minsta antal underskrifter från minst sju EU-länder.

Obs: Underskrifter från länder där man inte kommit upp i minsta antal räknas också med för att komma upp i den miljon underskrifter som krävs.

Villkor för att få underteckna

För att få skriva på ett initiativ måste man vara medborgare i ett EU-land och ha uppnått rösträttsålder* för Europaparlamentsval (18 år i alla länder utom Malta och Österrike där rösträttsåldern är 16 år, och Grekland där rösträttsåldern är 17 år).

Läs mer om hur du stöder ett initiativ

Frågor och svar om namninsamling