Navigation path

Domov Kontakt Zemljevid spletišča

O evropski državljanski pobudi

Iskanje pobude

Organizirajte pobudo

Več informacij

  • RSS
Postopek in pravila
Zbiranje izjav o podpori

Organizatorji lahko začnejo zbirati izjave državljanov o podpori pobude takoj, ko Evropska komisija potrdi prijavo pobude. Za zbiranje potrebnega števila izjav o podpori imajo 12 mesecev (pobuda je uspešna, če zberejo skupaj en milijon veljavnih podpisov, vključno z najmanjšim številom v vsaj sedmih državah članicah, glej tudi Najmanjše število podpisnikov iz posamezne države članice).

Varstvo osebnih podatkov

Med celotnim postopkom morajo organizatorji upoštevati zahteve veljavne zakonodaje glede varstva podatkov. Pred zbiranjem izjav o podpori morajo torej obvestiti organe za varstvo podatkov v državah članicah, kjer bo potekala obdelava podatkov. Podrobneje o varstvu osebnih podatkov.

Obrazci izjave o podpori

Za zbiranje izjav o podpori morajo organizatorji uporabiti posebne obrazce, ki ustrezajo vzorcem iz Priloge III k uredbi o državljanski pobudi in ki vključujejo vse zahtevane podatke o predlagani pobudi. Podatki se morajo ujemati z informacijami o predlagani pobudi, objavljenimi na tem spletišču.

Osebni podatki, ki jih morajo podpisniki navesti na obrazcu, so odvisni od njihove države članice.

Organizatorji lahko s spletišča za organizatorje prenesejo vnaprej pripravljene obrazce, ki že vsebujejo vse potrebne informacije o predlagani pobudi in ki se lahko prilagodijo, da ustrezajo zahtevam držav, v katerih nameravajo organizatorji zbirati podpise. Programska oprema Komisija omogoča pripravo spletnih obrazcev za posamezno državo.

Več o zahtevah glede osebnih podatkov v posamezni državi.

Zbiranje izjav v papirni obliki in/ali na spletu

Zbiranje izjav o podpori lahko poteka v papirni obliki in/ali na spletu. Pred začetkom spletnega zbiranja izjav morajo organizatorji pri pristojnem nacionalnem organu pridobiti potrdilo o skladnosti sistema spletnega zbiranja in na svoji spletni strani to potrdilo tudi objaviti.

Jezik obrazca izjave o podpori

Obrazci z izjavo o podpori vsebujejo podatke o predlagani pobudi in različna polja, ki jih morajo podpisniki izpolniti.

Podatki o predlagani pobudi so lahko samo v enem od jezikov, v katerem je pobuda objavljena na tem spletišču. Če je predlagana pobuda na tem spletišču objavljena samo v angleščini, so podatki o pobudi na obrazcu lahko navedeni samo v angleščini.

Imena polj na obrazcu so lahko v katerem koli uradnem jeziku EU.

Najmanjše število podpisnikov iz posamezne države članice

Organizatorjem ni treba zbirati izjav o podpori v vseh 28 državah članicah. Kljub vsemu morajo zbrati najmanjše število podpisnikov iz vsaj sedmih držav članic.

Opomba: Izjave o podpori, zbrane v državah članicah, v katerih najmanjše število podpisnikov ni bilo doseženo, vseeno štejejo k doseganju cilja enega milijona podpisnikov.

Pogoji za podpisnike

Podpisniki morajo biti državljani EU (državljani države članice), ki so dovolj stari, da lahko volijo na volitvah v Evropski parlament (18 let, razen v Avstriji, kjer je ta starost 16 let).

Več o izjavah o podpori boste našli v razdelku Kako podpreti pobudo.

Podrobneje o zbiranju podpisov v razdelku Pogosta vprašanja.