Navigation path

Domovská stránka Kontakt Mapa webovej lokality

Informácie o iniciatíve občanov

Vyhľadať iniciatívu

Organizácia iniciatívy

Ďalšie informácie

  • RSS
Postup krok za krokom
Zber vyhlásení o podpore

Po potvrdení registrácie navrhovanej iniciatívy môžu organizátori začať zbierať vyhlásenia o podpore od občanov. Na zber požadovaného počtu vyhlásení o podpore (aspoň 1 milión, pričom aspoň v 7 členských štátoch sa musí podariť zozbierať požadovaný minimálny počet – pozri Minimálny počet signatárov v jednotlivých členských štátoch) majú organizátori lehotu 12 mesiacov.

Ochrana osobných údajov

Počas celého postupu musia organizátori dodržiavať platné právne predpisy o ochrane údajov. To znamená, že od organizátorov možno požadovať, aby pred začatím zberu vyhlásení o podpore informovali o plánovanom zbere orgány na ochranu osobných údajov v členských štátoch, v ktorých sa údaje budú spracovávať. Viac informácií o ochrane údajov.

Formuláre na zber vyhlásení o podpore

Na účely zberu vyhlásení o podpore musia organizátori používať osobitné formuláre, ktoré sú v súlade so vzormi uvedenými v prílohe III k nariadeniu o iniciatíve občanov a ktoré obsahujú všetky povinné informácie o navrhovanej iniciatíve. Tieto informácie sa musia zhodovať s informáciami uverejnenými o navrhovanej iniciatíve na tejto webovej lokalite.

Rozsah údajov, ktoré signatári budú musieť vyplniť v konkrétnom formulári, závisí od ich členského štátu pôvodu.

Organizátori si na tejto webovej lokalite prostredníctvom svojho účtu organizátora môžu stiahnuť šablóny formulárov, v ktorých sú už predvyplnené relevantné údaje o ich iniciatíve. Tieto formuláre je možné prispôsobovať v závislosti od členského štátu, v ktorom organizátori plánujú zber vyhlásení. Softvér vyvinutý Komisiou takisto ponúka online formuláre prispôsobené požiadavkám jednotlivých štátov.

Viac informácií o údajoch požadovaných jednotlivými členskými štátmi.

Zber prostredníctvom papierových a/alebo online formulárov

Organizátori iniciatívy môžu zbierať vyhlásenia o podpore v papierovej alebo online forme. Pred tým, ako sa začne zber vyhlásení o podpore online, musia organizátori od príslušného orgánu v členskom štáte získať osvedčenie pre svoj online systém zberu a uverejniť ho na svojej webovej lokalite.

Jazyk formulárov vyhlásenia o podpore

Formuláre vyhlásenia o podpore obsahujú informácie o navrhovanej iniciatíve a ďalšie polia, ktoré vypĺňajú signatári.

Informácie o navrhovanej iniciatíve sa môžu uvádzať len v jednej z jazykových verzií iniciatívy uverejnených na tejto webovej lokalite. Napríklad, ak je na tejto webovej lokalite uverejnená len anglická verzia navrhovanej iniciatívy, text iniciatívy na formulári vyhlásenia o podpore môže byť len v angličtine.

Názvy polí formulára môžu byť v ktoromkoľvek úradnom jazyku EÚ.

Minimálny počet signatárov v jednotlivých členských štátoch

Od organizátorov sa nepožaduje, aby zbierali vyhlásenia o podpore vo všetkých 28 členských štátoch. Budú však potrebovať minimálny počet signatárov z aspoň 7 členských štátov.

Pozn.: vyhlásenia o podpore zozbierané v členských štátoch, v ktorých sa ich nepodarilo zozbierať požadovaný minimálny počet, sa takisto budú započítavať do potrebného počtu 1 milióna hlasov.

Podmienky na podporu iniciatívy

Signatári musia byť občania EÚ (štátni príslušníci členského štátu) minimálne vo veku, keď sú oprávnení hlasovať vo voľbách do Európskeho parlamentu (od 18 rokov s výnimkou Rakúska, kde je veková hranica pre právo voliť 16 rokov).

Viac informácií o tom, ako podporiť iniciatívu, nájdete v časti Ako podporiť iniciatívu.

Viac informácií o zbere vyhlásení nájdete v najčastejších otázkach.