Navigation path

Prima pagină Contact Harta site-ului

Despre iniţiativa cetăţenească

Căutaţi o iniţiativă

Lansaţi o iniţiativă

  • RSS
Procedura pas cu pas
Colectarea declaraţiilor de susţinere

După ce au primit confirmarea înregistrării propunerii de iniţiativă, organizatorii pot începe să colecteze declaraţiile de susţinere de la cetăţeni. Organizatorii au la dispoziţie 12 luni pentru a colecta numărul necesar de declaraţii de susţinere (în total 1 milion, inclusiv un număr minim de declaraţii din cel puţin 7 state membre – a se vedea mai jos Numărul minim de semnatari pentru fiecare stat membru).

Protecţia datelor

Pe tot parcursul procedurii, organizatorii trebuie să respecte legislaţia în vigoare în materie de protecţia datelor. În acest sens, înainte de a colecta declaraţiile de susţinere, li se poate cere să notifice autoritatea însărcinată cu protecţia datelor din fiecare stat membru în care vor fi prelucrate datele. Pentru mai multe informaţii despre protecţia datelor, faceţi clic aici.

Formularele de declaraţie de susţinere

Pentru a colecta declaraţiile de susţinere, organizatorii trebuie să utilizeze formulare specifice conforme cu modelele de declaraţie de susţinere din anexa III la Regulamentul privind iniţiativa cetăţenească, care includ toate informaţiile necesare referitoare la propunerea de iniţiativă. Aceste informaţii trebuie să fie identice cu informaţiile referitoare la propunerea de iniţiativă publicate pe acest site.

Datele pe care trebuie să le furnizeze semnatarii în formulare diferă în funcţie de statul membru din care provin.

Organizatorii pot descărca, din contul lor de organizator de pe acest site, formulare precompletate care includ deja informaţii relevante referitoare la iniţiativa lor şi care pot fi predefinite pentru fiecare ţară în care intenţionează să colecteze semnături. Software-ul realizat de Comisie pune la dispoziţie şi formulare adaptate fiecărei ţări.

Pentru mai multe informaţii despre cerinţele referitoare la datele care trebuie completate în funcţie de fiecare ţară, faceţi clic aici.

Colectarea pe hârtie şi/sau în format electronic

Declaraţiile de susţinere pot fi colectate pe hârtie şi/sau online. Înainte de a colecta declaraţiile de susţinere online, organizatorii trebuie să obţină certificarea sistemului de colectare online de către autoritatea naţională competentă şi să publice pe site-ul lor certificatul pe care l-au primit de la aceasta.

Limba în care trebuie redactate formularele de declaraţie de susţinere

Formularele de declaraţie de susţinere includ informaţii despre propunerea de iniţiativă şi diverse câmpuri care trebuie completate de semnatari.

Informaţiile referitoare la propunerea de iniţiativă pot fi doar într-una din versiunile lingvistice ale iniţiativei publicate pe acest site. De exemplu, dacă o propunere de iniţiativă este disponibilă pe acest site doar în limba engleză, atunci textul de prezentare a iniţiativei din formularul de declaraţie de susţinere nu poate fi decât în limba engleză.

Denumirile rubricilor din formular pot fi în orice limbă oficială a UE.

Numărul minim de semnatari pentru fiecare stat membru

Organizatorii nu trebuie să colecteze declaraţiile de susţinere în toate cele 28 de state membre. Totuşi, trebuie să obţină un număr minim de semnături din cel puţin 7 state membre.

NB: Declaraţiile de susţinere colectate în statele membre în care pragul minim nu a fost atins vor fi luate în calcul pentru a obţine numărul necesar de 1 milion de semnături.

Condiţiile în care sunt colectate semnăturile

Semnatarii trebuie să fie cetăţeni ai UE (cetăţeni ai unui stat membru) a căror vârstă le permite să voteze la alegerile pentru Parlamentul European (care au împlinit 18 ani, cu excepţia cetăţenilor austrieci, care pot vota începând de la 16 ani).

Pentru mai multe informaţii despre susţinerea unei iniţiative, citiţi Cum să susţineţi o iniţiativă.

Pentru mai multe informaţii referitoare la colectare, consultaţi rubrica Întrebări şi răspunsuri.