Navigation path

Strona główna Kontakt Mapa strony

Europejska inicjatywa obywatelska

Jak znaleźć inicjatywę

Jak zorganizować inicjatywę

Więcej informacji

  • RSS
Procedura krok po kroku
Gromadzenie deklaracji poparcia

Kiedy tylko rejestracja inicjatywy zostanie potwierdzona, można rozpocząć gromadzenie deklaracji poparcia. Organizatorzy mają 12 miesięcy na zebranie wymaganej liczby deklaracji poparcia (milion ogółem, w tym wymagana liczba minimalna w co najmniej 7 państwach członkowskich) – zobacz poniżej: Minimalna liczba sygnatariuszy na państwo członkowskie.

Ochrona danych

Na wszystkich etapach procedury organizatorzy muszą przestrzegać obowiązujących przepisów z zakresu ochrony danych. Oznacza to w szczególności, że przed rozpoczęciem gromadzenia deklaracji poparcia mogą oni mieć obowiązek powiadomienia o tym organów odpowiedzialnych za ochronę danych w państwie lub państwach członkowskich, w których dane te będą przetwarzane. Więcej informacji na temat ochrony danych

Formularze deklaracji poparcia

Do zbierania deklaracji poparcia organizatorzy muszą używać specjalnych formularzy, zgodnych z wzorami określonymi w załączniku III do rozporządzenia w sprawie inicjatywy obywatelskiej i zawierających wszystkie wymagane informacje na temat proponowanej inicjatywy. Informacje te muszą być identyczne z tymi, które zostały opublikowane w tym portalu.

Rodzaj danych, jakie sygnatariusze muszą podać w formularzu, zależy od tego, z którego kraju pochodzą.

Za pośrednictwem swojego konta w tym portalu organizatorzy mogą pobrać formularze, w których część pól zostanie wypełniona automatycznie i które można dostosować do wymogów obowiązujących w krajach, w których gromadzone są deklaracje. Oprogramowanie udostępnione przez Komisję również zawiera formularze online dostosowane do wymogów w poszczególnych krajach.

Więcej informacji na temat wymogów w poszczególnych krajach

Gromadzenie deklaracji w formie papierowej lub elektronicznej

Deklaracje poparcia można zbierać w formie papierowej i/lub elektronicznej (online). Przed rozpoczęciem zbierania deklaracji online organizatorzy muszą zwrócić się do odpowiedniego organu krajowego o certyfikację swojego internetowego systemu gromadzenia danych, a następnie opublikować uzyskany certyfikat na swojej stronie internetowej.

Język deklaracji poparcia

W formularzach deklaracji poparcia znajdują się informacje na temat proponowanej inicjatywy oraz różne pola, które muszą wypełnić sygnatariusze.

Informacje o proponowanej inicjatywie mogą być podane wyłącznie w jednym z języków, w których inicjatywa została opublikowana w tym portalu. Jeśli na przykład dana inicjatywa dostępna jest w tym portalu tylko w wersji angielskiej, tekst tej inicjatywy w deklaracji poparcia może zostać zamieszczony jedynie w języku angielskim.

Nazwy pól w formularzu mogą być podane w dowolnym języku urzędowym UE.

Minimalna liczba sygnatariuszy na państwo członkowskie

Organizatorzy nie muszą zbierać deklaracji poparcia we wszystkich 28 państwach członkowskich. Muszą jednak zgromadzić minimalną liczbę deklaracji z co najmniej 7 państw członkowskich.

Uwaga: Deklaracje poparcia zebrane w państwach członkowskich, w których nie zostało osiągnięte wymagane minimum na kraj, zostaną uwzględnione przy obliczaniu, czy osiągnięto próg miliona podpisów.

Warunki złożenia podpisu

Sygnatariusze muszą być obywatelami UE (obywatelami państw członkowskich) w wieku uprawniającym do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego (18 lat z wyjątkiem Austrii, gdzie głosować można w wieku lat 16).

Więcej informacji można znaleźć w dziale Jak poprzeć inicjatywę?

Więcej informacji o gromadzeniu deklaracji: zobacz dział FAQ