Navigation path

Home Contact Sitemap

Over het burgerinitiatief

Een burgerinitiatief zoeken

Een burgerinitiatief organiseren

Meer informatie

  • RSS
De procedure stap voor stap
Steunbetuigingen verzamelen

Zodra de organisatoren hun burgerinitiatief hebben geregistreerd, mogen zij beginnen steunbetuigingen van burgers te verzamelen. Zij hebben 12 maanden de tijd om het vereiste aantal steunbetuigingen te verzamelen (één miljoen, waarvan in minstens 7 EU-landen meer dan het vastgestelde minimumaantal).

Gegevensbescherming

Gedurende de hele procedure moeten de organisatoren zich aan de wettelijke bepalingen over gegevensbescherming houden. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat zij de gegevensbeschermingsautoriteiten in de lidstaten waar de gegevens worden verwerkt, op de hoogte moeten stellen. Meer over gegevensbescherming

Formulieren voor steunbetuigingen

Om steunbetuigingen te verzamelen, moeten organisatoren speciale formulieren gebruiken die voldoen aan de modellen in bijlage III van de burgerinitiatiefverordening en alle verplichte informatie over het initiatief bevatten. Die informatie moet identiek zijn aan de informatie over het initiatief op deze website.

Welke gegevens de ondertekenaar van een steunbetuiging moet verstrekken, verschilt van land tot land.

De organisatoren kunnen via hun organisatoraccount op deze website steunbetuigingsformulieren downloaden waarin de relevante informatie over hun burgerinitiatief al is ingevuld en die zijn aangepast voor het land waar zij handtekeningen willen verzamelen. Met de door de Europese Commissie ontwikkelde software kunnen aan het land aangepaste onlineformulieren worden aangemaakt.

Meer informatie over de vereiste gegevens per land

Op papier en/of online inzamelen

Steunbetuigingen kunnen op papier en/of via internet worden ingezameld. Voordat zij steunbetuigingen online kunnen inzamelen, moeten de organisatoren hun online-inzamelingssysteem door de bevoegde nationale autoriteit laten certificeren en het certificaat op hun website publiceren.

Taal van de steunbetuigingsformulieren

De steunbetuigingsformulieren bevatten informatie over het voorgestelde burgerinitiatief en enkele door de ondertekenaars in te vullen gegevensvelden.

Deze informatie is alleen beschikbaar in de op deze website gepubliceerde taalversies van het burgerinitiatief. Als bijvoorbeeld het voorgestelde burgerinitiatief op deze website alleen in het Engels beschikbaar is, is de informatie over het burgerinitiatief op het steunbetuigingsformulier ook alleen in het Engels beschikbaar.

De namen van de informatievelden op het formulier zijn daarentegen wel in alle officiële EU-talen beschikbaar.

Minimumaantal handtekeningen per lidstaat

Organisatoren hoeven niet in alle 28 EU-landen steunbetuigingen in te zamelen. Ze moeten echter wel een minimumaantal handtekeningen verzamelen in ten minste 7 verschillende EU-landen.

Let op: Steunbetuigingen uit landen waar de drempel niet wordt gehaald, tellen wel mee voor het benodigde totale aantal van 1 miljoen handtekeningen.

Voorwaarden voor het tekenen van een steunbetuiging

Om een steunbetuiging te ondertekenen moet u de nationaliteit van een EU-land bezitten en oud genoeg zijn om mee te doen aan de verkiezingen voor het Europees Parlement (16 jaar in Oostenrijk en 18 jaar in de overige EU-landen).

Meer informatie over steunbetuigingen vindt u onder Hoe kunt u een burgerinitiatief steunen?

Meer informatie over het verzamelen van handtekeningen leest u in de Veelgestelde vragen.