Navigation path

Sākumlapa Kontaktinformācija Vietnes plāns

Par pilsoņu iniciatīvu

Atrast iniciatīvu

Iniciatīvas organizēšana

Sīkāka informācija

  • RSS
Procedūras izklāsts soli pa solim
Paziņojumu par atbalstu vākšana

Kad ierosinātā iniciatīva ir reģistrēta, organizatori var sākt paziņojumu par atbalstu vākšanu no pilsoņiem. Viņiem ir 12 mēneši laika, lai savāktu pietiekami daudz paziņojumu par atbalstu (kopā vienu miljonu, turklāt vismaz septiņās dalībvalstīs ir jāsavāc obligātais minimums). Sīkāks paskaidrojums atrodams zemāk: minimālais parakstītāju skaits katrā dalībvalstī).

Datu aizsardzība

Visas procedūras laikā organizatoriem ir jāievēro spēkā esošie tiesību akti par datu aizsardzību. Tas nozīmē, ka organizatoriem, iespējams, vispirms ir jāinformē datu aizsardzības iestāde(s) tajā(s) dalībvalstī(s), kur apstrādās datus, un tikai tad var sākt atbalsta paziņojumu vākšanu. Sīkāku informāciju par datu aizsardzību atradīsiet te.

Paziņojumu par atbalstu veidlapas

Lai savāktu atbalsta paziņojumus, organizatoriem jāizmanto īpašas veidlapas, kuras atbilst paziņojuma par atbalstu veidlapas paraugiem, kas sniegti Regulas par pilsoņu iniciatīvu III pielikumā, un kurās ietverta visa vajadzīgā informācija par ierosināto iniciatīvu. Informācijai jābūt identiskai šajā tīmekļa vietnē publicētajām ziņām par ierosināto iniciatīvu.

Tas, kādi dati parakstītājiem jāsniedz veidlapās, atkarīgs tā, no kuras dalībvalstis viņi ir.

Organizatori var no sava šajā tīmekļa vietnē izveidotā konta lejupielādēt daļēji jau aizpildītas veidlapas, kurās jau ir iekļauta visa svarīgākā informācija par viņu iniciatīvu un kuras var pielāgot katrai valstij, kurā viņi iecerējuši vākt parakstus. Arī Komisijas izstrādātajā programmatūrā ir pieejamas katrai valstij atsevišķi pielāgotas veidlapas.

Sīkāku informāciju par to, kādus datus prasa katra valsts, atradīsiet te.

Atbalsta paziņojumu vākšana (uz papīra un/vai elektroniski)

Atbalsta paziņojumus var vākt, izmantojot veidlapu izdrukas uz papīra un/vai internetu. Organizatori nevar sākt atbalsta paziņojumu vākšanu internetā, iekams kompetentā valsts iestāde nav sertificējusi elektronisko vākšanas sistēmu un attiecīgais sertifikāts nav publicēts viņu tīmekļa vietnē.

Valoda, kurā ir paziņojuma par atbalstu veidlapas

Paziņojuma par atbalstu veidlapās ir ziņas par ierosināto iniciatīvu un vairākas ailes, kas jāaizpilda parakstītājiem.

Informācija par ierosināto iniciatīvu drīkst būt tikai kādā no tām valodām, kurās iniciatīva publicēta šajā vietnē. Piemēram, ja ierosinātā iniciatīva šajā vietnē ir pieejama tikai angļu valodā, tad veidlapā ziņas par iniciatīvu drīkst būt tikai angliski.

Savukārt veidlapas ailīšu nosaukumi drīkst būt jebkurā ES oficiālajā valodā.

Minimālais parakstītāju skaits katrā dalībvalstī

Organizatoriem nav jāvāc paziņojumi par atbalstu visās 28 dalībvalstīs. Tomēr ir vajadzīgs minimālais parakstītāju skaits no vismaz 7 dalībvalstīm.

Uzmanību! Lai sasniegtu paredzēto minimālo robežu — 1 miljons iedzīvotāju —, ieskaitīs arī atbalsta paziņojumus no valstīm, kurās nav savākts minimālais parakstītāju skaits.

Parakstīšanas nosacījumi

Parakstītājiem ir jābūt Eiropas Savienības pilsoņiem (kādas ES dalībvalsts pilsoņiem), kuri ir pietiekami veci, lai varētu piedalīties Eiropas Parlamenta vēlēšanās (18 gadi, izņemot Austriju, kur balsot drīkst no 16 gadu vecuma).

Vairāk par to, kā parakstīt iniciatīvu, varat uzzināt sadaļā “Kā parakstīt iniciatīvu?”.

Plašāku informāciju par atbalsta paziņojumu vākšanu skatīt bieži uzdotajos jautājumos.