Navigation path

Leathanach baile Teagmháil Léarscáil an tsuímh

Faoi thionscnamh na saoránach

Aimsigh tionscnamh

Seol tionscnamh

  • RSS
An nós imeachta céim ar chéim
Ráitis tacaíochta a bhailiú

A luaithe a bheidh clárú bhur dtionscnaimh deimhnithe ag an gCoimisiún, féadfaidh na heagraithe tosú ag bailiú ráitis tacaíochta ó shaoránaigh. 12 mhí a bheidh acu chun an líon ráiteas tacaíochta is gá a bhailiú (1 mhilliún ar fad agus íoslíon a bheith sroichte i 7 mballstát ar a laghad – féach Íoslíon na sínitheoirí in aghaidh an bhallstáit thíos).

Cosaint sonraí

I rith an nós imeachta ar fad, ní mór d'eagraithe cloí leis an reachtaíocht atá i bhfeidhm maidir le cosaint sonraí. Ciallaíonn sé sin, go háirithe, go mb'fhéidir go mbeadh orthu fógra a thabhairt do na húdaráis um chosaint sonraí sa bhallstát/sna ballstáit ina bpróiseálfar na sonraí sula mbaileoidh siad ráitis tacaíochta. Chun breis eolais a fháil faoi chosaint sonraí, gliogáil anseo.

Foirmeacha ráiteas tacaíochta

Chun ráitis tacaíochta a bhailiú, ní mór d'eagraithe sainfhoirmeacha a úsáid, foirmeacha a chloíonn leis an tsamhail do ráiteas tacaíochta a leagadh amach in Iarscríbhinn III a ghabhann leis an Rialachán ar an tionscnamh ó na saoránaigh, agus ina bhfuil an fhaisnéis uile is gá maidir leis an tionscnamh beartaithe. Ní mór gurb ionann an fhaisnéis sin agus an fhaisnéis faoin tionscnamh beartaithe a foilsíodh ar an suíomh gréasáin seo.

Na sonraí is gá do shínitheoirí a chur ar fáil sna foirmeacha, athraíonn siad de réir an bhallstáit as a dtagann siad.

Is féidir le heagraithe foirmeacha réamh-chomhlíonta a íoslódáil óna gcuntas d'eagraithe ar an suíomh gréasáin seo, foirmeacha ina bhfuil an fhaisnéis ábhartha faoina dtionscnamh cheana féin, agus ar féidir iad a chur in oiriúint do gach tír a bhfuil fúthu síniúcháin a bhailiú inti. Na bogearraí a d'fhorbair an Coimisiún, cuireann siad ar fáil foirmeacha ar líne a oiriúnaíodh do gach tír freisin.

Chun breis eolais a fháil faoi na riachtanais sonraí i ngach tír, gliogáil anseo.

Bailiú ar pháipéar agus/nó ar líne

Is féidir ráitis tacaíochta a bhailiú ar pháipéar agus/nó ar líne. Sula gcuirfidh siad tús le ráitis a bhailiú ar líne, ní mór d'eagraithe a iarraidh ar an údarás náisiúnta cuí a gcóras bailiúcháin ar líne a dheimhniú agus an deimhniú a fhoilsiú ar a suíomh gréasáin.

Teangacha na bhfoirmeacha ráiteas tacaíochta

Ar na foirmeacha ráiteas tacaíochta tá faisnéis faoin tionscnamh beartaithe agus réimsí éagsúla atá le líonadh ag sínitheoirí.

An fhaisnéis faoin tionscnamh beartaithe, ní féidir léi a bheith ach i gceann de na leaganacha teanga a foilsíodh ar an suíomh seo. Mar shampla, mura bhfuil fáil ach i mBéarla ar an tionscnamh beartaithe ar an suíomh seo, ansin ní mór téacs an tionscnaimh ar an bhfoirm ráiteas tacaíochta a bheith i mBéarla amháin.

Is féidir ainmneacha réimsí na foirme a bheith in aon teanga oifigiúil de chuid an AE.

Íoslíon na sínitheoirí in aghaidh an bhallstáit

Ní gá d'eagraithe ráitis tacaíochta a bhailiú sna 28 ballstát uile. Ní mór dóibh, ámh, íoslíon sínitheoirí ó 7 mballstát ar a laghad a bheith acu.

NB: Na ráitis tacaíochta a bailíodh i mballstáit áit nár sroicheadh an tairseach, áireofar iadsan freisin chun an sprioc 1 mhilliún a bhaint amach.

Coinníollacha chun síniú

Ní mór do shínitheoirí bheith ina saoránaigh AE (náisiúnaigh ballstáit) atá sách sean le vótáil i dtoghcháin do Pharlaimint na hEorpa (18 mbliana d'aois seachas san Ostair, áit ar 16 mbliana d'aois an aois vótála).

Chun breis eolais a fháil faoin tslí chun tacú le tionscnamh, féach Conas tacú le tionscnamh?.

Chun breis eolais a fháil faoi bhailiú, féach Ceisteanna coitianta.