Navigation path

Leathanach baile Teagmháil Léarscáil an tsuímh

Faoi thionscnamh na saoránach

Aimsigh tionscnamh

Tionscnamh a eagrú

Breis eolais

  • RSS
An nós imeachta céim ar chéim
Ráitis tacaíochta a bhailiú

A luaithe a dheimhneoidh an Coimisiún clárú an tionscnaimh bheartaithe, féadfaidh na heagraithe tosú ar ráitis tacaíochta a bhailiú ó shaoránaigh. Bíonn 12 mhí acu chun an líon ráiteas tacaíochta is gá a bhailiú (1 mhilliún ar fad agus an líon íosta sínitheoirí a bheith sroichte i 7 mBallstát ar a laghad – féach An líon íosta sínitheoirí in aghaidh an Bhallstáit thíos).

Cosaint sonraí

I rith an nós imeachta ar fad, ní mór d'eagraithe cloí leis an reachtaíocht atá i bhfeidhm maidir le cosaint sonraí. Dá bhrí sin, d'fhéadfadh sé go mbeadh orthu fógra a thabhairt do na húdaráis um chosaint sonraí sa Bhallstát/sna Ballstáit ina bpróiseálfar na sonraí sula mbaileoidh siad ráitis tacaíochta. Tá tuilleadh faisnéise faoi chosaint sonraí ar fáil anseo.

Foirmeacha ráitis tacaíochta

Chun ráitis tacaíochta a bhailiú, ní mór d'eagraithe sainfhoirmeacha a úsáid, ar foirmeacha iad atá i gcomhréir leis na samhlacha don fhoirm ráitis tacaíochta atá leagtha amach in Iarscríbhinn III a ghabhann leis an Rialachán ar an tionscnamh ó na saoránaigh, agus ina bhfuil an fhaisnéis uile is gá maidir leis an tionscnamh beartaithe. Ní mór gurb ionann an fhaisnéis sin agus an fhaisnéis faoin tionscnamh beartaithe a fhoilsítear ar an láithreán gréasáin seo.

Ní hionann na sonraí is gá do shínitheoirí a chur ar fáil ar na foirmeacha i ngach Ballstát.

Is féidir le heagraithe foirmeacha réamh-chomhlíonta a íoslódáil óna gcuntas d'eagraithe ar an láithreán gréasáin seo, foirmeacha ina bhfuil an fhaisnéis ábhartha faoina dtionscnamh cheana féin, agus ar féidir iad a chur in oiriúint do gach tír ina bhfuil fúthu sínithe a bhailiú. Tá foirmeacha ar líne agus iad oiriúnaithe do gach tír ar fáil freisin sna bogearraí atá forbartha ag an gCoimisiún.

Tá tuilleadh faisnéise faoi na sonraí is gá a chur ar fáil i ngach tír anseo.

Bailiú ar pháipéar agus/nó ar líne

Is féidir ráitis tacaíochta a bhailiú ar pháipéar agus/nó ar líne. Sular féidir leo ráitis tacaíochta a bhailiú ar líne, ní mór d'eagraithe a iarraidh ar an údarás náisiúnta cuí a gcóras bailithe ar líne a dheimhniú agus an deimhniú a fhoilsiú ar a láithreán gréasáin.

Teanga na bhfoirmeacha ráitis tacaíochta

Ar na foirmeacha ráitis tacaíochta tá faisnéis faoin tionscnamh beartaithe agus réimsí éagsúla atá le líonadh ag sínitheoirí.

Ní mór an fhaisnéis ar an tionscnamh beartaithe a bheith i gceann de na teangacha ina bhfuil leagan den tionscnamh foilsithe ar an láithreán gréasáin seo. Mar shampla, mura bhfuil ach leagan Béarla den tionscnamh beartaithe ar fáil ar an láithreán seo, ansin ní mór téacs an tionscnaimh ar an bhfoirm ráitis tacaíochta a bheith i mBéarla amháin.

Is féidir ainmneacha réimsí na foirme a bheith in aon teanga oifigiúil de chuid an Aontais Eorpaigh.

An líon íosta sínitheoirí in aghaidh an Bhallstáit

Ní gá d'eagraithe ráitis tacaíochta a bhailiú sna 28 mBallstát uile. Ní mór dóibh, ámh, líon íosta sínitheoirí a fháil ó 7 mBallstát ar a laghad.

NB: Fiú mura sroichtear an tairseach i ngach Ballstát ina mbailítear ráiteas tacaíochta, áirítear gach ráiteas san iomlán is gá chun an sprioc 1 mhilliún sínitheoir a bhaint amach.

Coinníollacha chun síniú

Ní mór do shínitheoirí bheith ina saoránaigh den Aontas Eorpach (náisiúnaigh Ballstáit) agus iad sean go leor le vóta a chaitheamh sna toghcháin do Pharlaimint na hEorpa (18 mbliana d'aois seachas san Ostair, áit ar 16 an aois vótála).

Chun tuilleadh faisnéise a fháil faoin tslí chun tacú le tionscnamh, féach Conas tacú le tionscnamh?

Chun tuilleadh faisnéise a fháil faoi bhailiú ráiteas tacaíochta, féach Ceisteanna coitianta.