Navigation path

Etusivu Yhteydenotot Sivukartta

Tietoa kansalaisaloitteesta

Hae kansalaisaloitteita

Kansalaisaloitteen järjestäminen

Lisätietoa

  • RSS
Menettely vaihe vaiheelta
Tuenilmausten kerääminen

Kun aloite-ehdotuksen rekisteröinti on vahvistettu, järjestäjät voivat alkaa kerätä tuenilmauksia kansalaisilta. Heillä on 12 kuukautta aikaa kerätä vaadittava määrä tuenilmauksia (yhteensä 1 miljoona, joista tietyt vähimmäismäärät vähintään 7 EU-maassa – ks. Allekirjoittajien vähimmäismäärä eri jäsenvaltioissa).

Tietosuoja

Järjestäjien on menettelyn kaikissa vaiheissa noudatettava voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Esimerkiksi ennen tuenilmausten keräämistä heidän on joissakin tapauksissa ilmoitettava asiasta tietosuojaviranomaisille jäsenvaltioissa, joissa tiedot on määrä käsitellä. Lisätietoja tietosuojasta

Tuenilmauslomakkeet

Tuenilmaukset on kerättävä tarkoitusta varten laadituilla lomakkeilla, jotka ovat kansalaisaloiteasetuksen liitteessä III olevien mallien mukaisia ja jotka sisältävät kaikki vaadittavat tiedot aloitteesta. Näiden tietojen on oltava täsmälleen samat kuin aloite-ehdotuksesta tällä sivustolla julkaistut tiedot.

Lomakkeissa pyydettävät tiedot vaihtelevat jäsenvaltioittain.

Tällä sivustolla olevan käyttäjätilin kautta voi ladata esitäytettyjä tuenilmauslomakkeita. Ne sisältävät perustiedot aloitteesta, ja niissä on otettu huomioon maakohtaiset tietovaatimukset. Myös komission kehittämän online-keruuohjelmiston lomakkeet on mukautettu eri maiden tarpeisiin.

Lisätietoja tuenilmauslomakkeiden maakohtaisista vaatimuksista

Tuenilmausten kerääminen paperilomakkeilla ja/tai verkossa

Tuenilmauksia voidaan kerätä paperilomakkeilla ja/tai verkossa. Ennen kuin tuenilmauksia aletaan kerätä verkossa, järjestäjien on pyydettävä kansallista viranomaista hyväksymään käytettävä online-keruujärjestelmä ja julkaistava todistus hyväksymisestä verkkosivustollaan.

Tuenilmauslomakkeiden kieli

Tuenilmauslomakkeissa on tietoa ehdotetusta kansalaisaloitteesta ja useita kenttiä, jotka allekirjoittajien on täytettävä.

Aloitteen tietojen on oltava jollakin niistä kielistä, joilla aloite on julkaistu tällä sivustolla. Esimerkiksi jos aloite-ehdotus on saatavilla vain englanniksi, aloitteen tiedot voivat tuenilmauslomakkeessa olla vain englanniksi.

Lomakkeen kenttien otsikot voivat olla millä tahansa EU:n virallisella kielellä.

Allekirjoittajien vähimmäismäärä eri jäsenvaltioissa

Järjestäjien ei tarvitse kerätä tuenilmauksia kaikissa 28 EU-maassa. Tietty vähimmäismäärä allekirjoittajia vaaditaan kuitenkin vähintään 7 EU-maasta.

Huom. Vaikka jossakin maassa ei saataisi kerätyksi maakohtaista vähimmäismäärää tuenilmauksia, siellä kerätyt tuenilmaukset lasketaan silti mukaan miljoonan allekirjoittajan kokonaistavoitteeseen.

Allekirjoittajia koskevat vaatimukset

Kansalaisaloitteen voi allekirjoittaa kuka tahansa EU-kansalainen (EU:n jäsenvaltion kansalainen), joka on ikänsä puolesta oikeutettu äänestämään Euroopan parlamentin vaaleissa (alaikäraja 18 vuotta kaikissa maissa paitsi Itävallassa, jossa äänioikeusikä on 16 vuotta).

Lisätietoja tuen ilmaisemisesta kansalaisaloitteelle on osiossa Kansalaisaloitteen allekirjoittaminen.

Lisätietoja tuenilmausten keräämisestä on Usein kysyttyä -osiossa.