Navigation path

Avaleht Kontakt Sisujuht

Kodanikualgatuse kohta

Leidke algatus

Algatuse korraldamine

Täiendav teave

  • RSS
Menetlus lahtiseletatuna
Toetusavalduste kogumine

Niipea kui kavandatud algatuse registreering on kinnitatud, saavad korraldajad alustada kodanikelt toetusavalduste kogumist. Neil on aega 12 kuud, et koguda vajalik arv toetusavaldusi (kokku 1 miljon ning sealhulgas miinimumarv vähemalt 7 liikmesriigis – vt allpool Allakirjutanute miinimumarv liikmesriigi kohta).

Isikuandmete kaitse

Kogu menetluse ajal peavad korraldajad seoses isikuandmete kaitsega järgima kehtivate õigusaktide sätteid. See tähendab eelkõige seda, et enne toetusavalduste kogumist võidakse neilt nõuda andmekaitseasutus(t)e teavitamist liikmesriigis/liikmesriikides, kus hakatakse andmeid töötlema. Lisateabe saamiseks isikuandmete kaitse kohta klõpsake siin.

Toetusavalduste vormid

Toetusavalduste kogumiseks peavad korraldajad kasutama spetsiaalseid vorme, mis vastavad kodanikualgatust käsitleva määruse III lisas esitatud toetusavalduste näidisvormidele ning sisaldavad kogu vajalikku teavet seoses kavandatud algatusega. See teave peab olema täpselt sama, mis käesoleval veebisaidil avaldatud teave kavandatud algatuse kohta.

Andmed, mille allakirjutanud peavad vormil esitama, on erinevad, sõltuvalt sellest, millisest liikmesriigist nad pärinevad.

Korraldajad saavad oma korraldajakontolt käesoleval veebisaidil laadida alla eeltäidetud vormid, mis juba sisaldavad asjakohast teavet nende kodanikualgatuse kohta ning mida on võimalik kohandada iga riigi jaoks, kus nad kavatsevad toetusavaldusi koguda. Komisjoni väljaarendatud tarkvara võimaldab samuti kasutada iga riigi jaoks kohandatud veebipõhiseid vorme.

Lisateabe saamiseks igas riigis nõutavate andmete kohta klõpsake siin.

Toetusavalduste kogumine paberkandjal ja/või elektrooniliselt

Toetusavaldusi saab koguda paberkandjal ja/või Internetis. Enne toetusavalduste veebipõhist kogumist, peavad korraldajad laskma pädeval riiklikul asutusel tõendada oma veebipõhist toetusavalduste kogumise süsteemi ja avaldama saadud tõendi oma veebisaidil.

Toetusavalduste vormide keel

Toetusavalduste vormid sisaldavad teavet kavandatud algatuse kohta ning mitmeid allakirjutanute poolt täidetavaid välju.

Teave kavandatud algatuse kohta võib olla üksnes ühes nendest keeltest, milles algatus on avaldatud käesoleval saidil. Näiteks kui kavandatud algatus on käesoleval saidil kättesaadav ainult inglise keeles, siis võib algatuse tekst toetusavalduste vormidel olla üksnes inglise keeles.

Väljade nimed vormil võivad olla ELi mis tahes ametlikus keeles.

Allakirjutanute miinimumarv liikmesriigi kohta

Korraldajad ei pea toetusavaldusi koguma kõigis 28 liikmesriigis. Küll aga peab neil olema miinimumarv allkirju vähemalt 7 liikmesriigist.

NB: Toetusavaldused, mis koguti nendes liikmesriikides, kus asjaomast miinimumarvu ei saavutatud, lähevad siiski arvesse, et jõuda vajaliku 1 miljoni allkirjani.

Allakirjutamise tingimused

Allakirjutanud peavad olema ELi kodanikud (liikmesriigi kodanikud), kes on piisavalt vanad, et hääletada Euroopa Parlamendi valimistel (üldjuhul 18, välja arvatud Austrias ja Maltal, kus valimisõigus algab 16. eluaastast, ja Kreekas, kus valimisõigus algab 17. eluaastast).

Lisateavet algatuse toetamise kohta leiate osast Kuidas algatusele alla kirjutada?.

Lisateavet toetusavalduste kogumise kohta leiate korduvatest küsimustest.