Navigation path

Forside Kontakt Oversigt

Om borgerinitiativer

Find et initiativ

Organiser et initiativ

Læs mere

  • RSS
Proceduren trin for trin
Indsamling af støttetilkendegivelser

Så snart registreringen af et forslag til borgerinitiativ er bekræftet, kan initiativtagerne begynde at indsamle støttetilkendegivelser fra borgerne. De har 12 måneder til at indsamle det nødvendige antal støttetilkendegivelser (en million i alt og et minimumsantal i mindst syv medlemslande – se Minimum af underskrifter fra hvert medlemsland nedenfor).

Databeskyttelse

Initiativtagerne skal under hele proceduren opfylde gældende lovgivning om databeskyttelse. Inden de indsamler støttetilkendegivelserne, skal de bl.a. underrette databeskyttelsesmyndighederne i det eller de medlemslande, hvor oplysningerne vil blive behandlet. Læs mere om databeskyttelse her.

Formularer for støttetilkendegivelser

For at indsamle støttetilkendegivelser skal initiativtagerne have særlige formularer, der følger modellerne i bilag III til forordningen om borgerinitiativer, og som indeholder alle de nødvendige oplysninger om initiativet. Oplysningerne skal være de samme som dem, der offentliggøres om initiativet her på webstedet.

De oplysninger, som underskriverne skal angive i formularen, afhænger af, hvilket medlemsland de kommer fra.

Initiativtagerne kan via deres brugerkonto her på webstedet downloade formularer, der er udfyldt på forhånd, og som allerede indeholder de relevante oplysninger om deres initiativ. De kan skræddersys til det land, hvor de vil indsamle underskrifter. Kommissionens software indeholder også onlineformularer, der er tilpasset til hvert land.

Læs mere om, hvilke oplysninger der kræves for hvert land, her.

Indsamling i papirform og/eller elektronisk

Støttetilkendegivelser kan indsamles i papirform og/eller online. Inden initiativtagerne begynder at indsamle støttetilkendegivelser online, skal de have deres onlineindsamlingssystemer attesteret af de relevante nationale myndigheder og offentliggøre attesten på deres websted.

Sprog i formularerne for støttetilkendegivelse

Formularen for støttetilkendegivelse indeholder oplysninger om initiativforslaget og forskellige felter, som underskriverne skal udfylde.

Oplysningerne om initiativforslaget kan kun være på et af de sprog, som initiativet er offentliggjort på her på webstedet. Hvis et initiativforslag f.eks. kun findes på engelsk her på webstedet, kan oplysningerne om initiativet i støttetilkendegivelsesformularen kun være på engelsk.

Men felternes navne i formularen kan være på et hvilket som helst officielt EU-sprog.

Minimum af underskrifter fra hvert medlemsland

Initiativtagerne behøver ikke at indsamle støttetilkendegivelser fra alle 28 medlemslande. De skal dog have et minimum af underskrifter fra mindst syv medlemslande.

NB: Støttetilkendegivelser, der indsamles i medlemslande, hvor minimumstærsklen ikke nås, vil også tælle med i det samlede antal underskrifter for at komme op på den million, der kræves.

Betingelser for at underskrive

Underskriverne skal være EU-borgere (statsborgere i et medlemsland), der har nået den alder, hvor de får valgret til Europa-Parlamentet (18 år i alle lande undtagen Østrig, hvor det er 16 år).

Læs mere om, hvordan du støtter et initiativ, under Sådan underskriver du et initiativ.

Du kan læse mere om indsamlingen i spørgsmål og svar.