Navigation path

Úvod Kontakty Mapa stránek

Občanská iniciativa

Vyhledávání iniciativ

Hodláte uspořádat iniciativu?

Další informace

  • RSS
Postup
Sběr prohlášení o podpoře

Po potvrzení registrace navrhované iniciativy mohou organizátoři zahájit sběr prohlášení o podpoře. Na shromáždění požadovaného počtu prohlášení mají 12 měsíců (celkem 1 milion a zároveň minimální počet v každém z nejméně 7 členských států – viz Minimální počet signatářů na členský stát).

Ochrana údajů

Během celého postupu musí organizátoři dodržovat platné právní předpisy týkající se ochrany údajů. Zejména před zahájením sběru prohlášení o podpoře budou v některých případech muset uvědomit orgány pro ochranu osobních údajů v těch členských státech, ve kterých budou údaje zpracovávány. Další informace o ochraně údajů najdete zde.

Formulář prohlášení o podpoře

Ke sběru prohlášení o podpoře musí organizátoři používat zvláštní formuláře, které odpovídají vzorům prohlášení o podpoře uvedeným v příloze III nařízení o občanské iniciativě a které obsahují všechny požadované informace týkající se navrhované iniciativy. Tyto informace se musí shodovat s informacemi, které jsou o navrhované iniciativě uveřejněny na těchto internetových stránkách.

Údaje, jež musí signatáři (neboli podepsané osoby) v prohlášení o podpoře iniciativy poskytnout, závisí na tom, ze kterého členského státu pocházejí.

Organizátoři si mohou prostřednictvím svého účtu na těchto stránkách stáhnout částečně vyplněné formuláře, které obsahují příslušné informace o jejich iniciativě a které mohou být dále přizpůsobeny podle požadavků členského státu, ve kterém chtějí podpisy sbírat. Programové vybavení poskytované Komisí také obsahuje online formuláře přizpůsobené požadavkům jednotlivých členských států.

Další informace o požadavcích na údaje v jednotlivých státech najdete zde.

Sběr prohlášení na papíře a v elektronické podobě

Prohlášení lze přijímat na papíře nebo online. Před zahájením sběru online si organizátoři iniciativy musí nechat příslušnými vnitrostátními úřady potvrdit online systém, který bude ke sběru prohlášení sloužit, a toto potvrzení musí zveřejnit na svých internetových stránkách.

Jazyková podoba formulářů prohlášení o podpoře

Formuláře prohlášení o podpoře obsahují informace o navrhované iniciativě a kolonky, které vyplňují signatáři (podepsané osoby).

Informace o dané iniciativě mohou být pouze v některém z jazyků, v němž jsou informace o iniciativě zveřejněny na těchto internetových stránkách. Pokud je například iniciativa na těchto stránkách pouze v angličtině, text na formuláři prohlášení o podpoře smí být také pouze v angličtině.

Názvy kolonek na formuláři mohou být ve kterémkoli úředním jazyce EU.

Minimální počet signatářů na členský stát

Organizátoři nemusí sbírat prohlášení o podpoře ve všech 28 členských státech. Musejí však shromáždit minimální počet signatářů nejméně ze 7 členských států.

Poznámka: Prohlášení o podpoře ze členských států, v nichž se nepodařilo dosáhnout požadovaného minimální počtu podpisů, budou započtena do celkového počtu požadovaných prohlášení, tj. alespoň 1 milionu.

Podmínky pro signatáře

Signatáři iniciativy (podepsané osoby) mohou být pouze občané z členských států EU, kteří dosáhli věku, jenž je opravňuje k hlasování ve volbách do Evropského parlamentu (tj. 18 let kromě: Rakouska a Malty, kde je tento věk stanoven na 16 let, a Řecka, kde musí být voličům nejméně 17 let).

Další informace o tom, jak se k iniciativě připojit, najdete v části Jak se stát signatářem iniciativy?

Další informace o sběru prohlášení o podpoře najdete v častých otázkách.