Navigation path

Förstasida Kontakt Översikt

Om medborgarinitiativet

Hitta ett initiativ

Organisera ett initiativ

Mer information

  • RSS
Medborgarinitiativet steg för steg
Skaffa information och bilda en medborgarkommitté
 
Registrera initiativförslaget
Högst två månader
Få namninsamlingssystemet godkänt
Högst en månad
Namninsamling på papper eller på nätet
Högst tolv månader
Kontroll av underskrifter
Högst tre månader
Lämna in initiativet till kommissionen
 
Prövning, utfrågning i Europaparlamentet och kommissionens svar
Högst tre månader
Om kommissionen beslutar att gå vidare med initiativet -> lagstiftningsförfarandet startar
Få namninsamlingssystemet godkänt

Det här steget krävs bara om organisatörerna tänker samla in underskrifter på nätet.

Organisatörer som vill samla in underskrifter på nätet måste ha ett namninsamlingssystem på sin webbplats som uppfyller de allmänna säkerhetskraven och tekniska kraven i artikel 6.4 i förordningen om medborgarinitiativet och de detaljerade tekniska specifikationerna i förordning nr 1179/2011. Syftet med kraven är att se till att uppgifterna samlas in och lagras på ett säkert sätt.

När systemet är klart och uppfyller alla krav måste organisatörerna be den ansvariga nationella myndigheten i det EU-land där uppgifterna ska lagras att godkänna systemet. De måste också skicka in viss dokumentation till myndigheten.

Kraven på systemen är desamma i hela EU, men länderna får själva bestämma hur de ska kontrollera systemen. Godkännandeförfarandet kan därför variera mellan länderna och beror också på vilket program och vilken värdtjänst som används. Kontrollen kan bestå av sårbarhets- och intrångstester och i vissa fall kontroller på plats.

I listan med nationella myndigheter kan du se vilka myndigheter som ansvarar för att godkänna systemen.

Myndigheterna har en månad på sig att kontrollera om systemet uppfyller de tekniska specifikationerna. Om systemet uppfyller alla krav får organisatörerna ett intyg som de ska lägga ut på sin webbplats.

Intyget är ett villkor för att få samla in underskrifter på nätet, oberoende av vilket program som använts. Om organisatörerna använder kommissionens program godkänns systemet dock snabbare.

Tips om namninsamlingssystemet

Om organisatörerna använder kommissionens program med öppen källkod bör deras system godkännas utan problem, förutsatt att det uppfyller de tekniska kraven även för de funktioner som inte ingår i kommissionens program.

Organisatörerna kan få systemet godkänt antingen före eller efter registreringen av initiativförslaget, men de måste ha fått myndigheternas intyg och kommissionens bekräftelse på att initiativet har registrerats innan de får börja samla in underskrifter.

Läs mer: