Navigation path

Domov Kontakt Zemljevid spletišča

O evropski državljanski pobudi

Iskanje pobude

Organizirajte pobudo

Več informacij

  • RSS
Postopek in pravila
Potrjevanje sistema spletnega zbiranja

Postopek potrjevanja je obvezen samo, če nameravajo organizatorji izjave o podpori zbirati na spletu.

Organizatorji, ki želijo izjave o podpori zbirati na spletu, morajo vzpostaviti sistem spletnega zbiranja, ki je dostopen z njihove spletne strani, izpolnjuje splošne varnostne in tehnične zahteve iz člena 6(4) uredbe o državljanski pobudi ter je skladen s podrobnimi tehničnimi specifikacijami, navedenimi v posebni uredbi (Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 1179/2011). S tem se zagotovi zlasti varno zbiranje in shranjevanje podatkov v sistemu.

Ko organizatorji vzpostavijo sistem spletnega zbiranja, ki popolnoma izpolnjuje navedene zahteve, morajo pristojni nacionalni organ države članice, v kateri bodo shranjevali osebne podatke iz sistema, zaprositi za preverjanje skladnosti sistema. Ob tem morajo pristojnemu organu predložiti ustrezno dokumentacijo.

Čeprav so tehnične in varnostne zahteve za sisteme spletnega zbiranja povsod v EU enake, se države članice same odločijo, kako bodo preverile njihovo skladnost. Postopek pridobitve potrdila o skladnosti je zato lahko od države do države različen, odvisen je tudi od uporabljene programske opreme in ponudnika storitve gostovanja. Preverjanje lahko vključuje teste ranljivosti in/ali penetracijske teste ter po potrebi tudi preverjanje na kraju samem.

Podrobneje o tem, kje lahko zaprosite za preverjanje skladnosti sistema: seznam pristojnih organov.

Pristojni nacionalni organ mora v enem mesecu preveriti, ali sistem spletnega zbiranja izpolnjuje navedene tehnične specifikacije. Ko nacionalni organ potrdi skladnost sistema, organizatorjem izda potrdilo o skladnosti, ki ga je treba objaviti na spletni strani pobude.

Potrdilo o skladnosti je obvezen pogoj in ga je treba pridobiti pred začetkom zbiranja izjav o podpori na spletu, ne glede na to, katero programsko opremo uporabljate. Pridobitev potrdila o skladnosti bo lažja, če organizatorji uporabijo programsko opremo, ki jo je razvila Komisija.

Napotki za pridobitev potrdila o skladnosti sistema spletnega zbiranja

Če organizatorji uporabijo odprtokodno programsko opremo, ki jo zagotavlja Komisija, in tehnične specifikacije Komisije za vse ostale dele sistema (ki ne temeljijo na programski opremi Komisije), bodo nacionalni organi potrdilo o skladnosti sistema verjetno izdali brez težav.

Organizatorji lahko potrdilo o skladnosti sistema pridobijo pred prijavo predlagane pobude na tem spletišču ali po njej, vendar opozarjamo, da potrebujejo potrdilo pristojnega nacionalnega organa o skladnosti sistema in potrdilo Komisije o prijavi državljanske pobude, še preden začnejo zbirati izjave o podpori na spletu.

Podrobneje: